Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Hạ Long Bụt Sĩ - 60 NĂM GẶP LẠI NHAU!


Gặp lại bạn, tôi thấy tôi !
Thấy ngày niên thiếu, thấy thời hoa niên
Đeo kính lão, soi nghĩa Thiền
Nương bè tóc bạc sang miền Hư vô

Mắt nhìn nhau, thấy sóng xô
Quê hương lớp lớp lá khô dạt bờ
Mấy lần di tản di cư
Thiên thanh ta xé viết tờ sử xanh

Đàn chim Việt điểu tung hoành
Đứng đầu ngọn gió rung cành Bắc Nam
Quanh chân ngựa hí sóng gầm
Sáu mươi năm vẫn cháy ngầm lửa thơ

Đêm nghe cót két xương khô
Đốt nghìn trang sách cúng mồ Kinh Kha
Chập chờn lóe mộng sơn hà
Cổ Loa tên bắn, sóng nhòa Trường Sa

Anh em bằng hữu thân sơ
Cùng trong bọc mẹ Âu Cơ vuông tròn
Chung vận nước, một giang sơn
Một dòng khí Việt, một hòn máu Nam

Hỡi bạn xưa, bước quan san
Nhìn nhau đáy mắt  dâng tràn nước non
Anh em vẹn tấc lòng son
Năm châu bốn biển ta còn có nhau….

 7-2014