Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

Phạm Toàn/Văn Việt - Thư gửi các ông bà Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam


Kính gửi các ông bà Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng,

Hôm nay qua cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, các anh em an ninh công an đã giúp cho cuộc biểu tình diễn ra một cách ôn hoà, trật tự. Tôi thấy thái độ của Đảng và Chính phủ đã tích cực lên rất nhiều, thể hiện tinh thần của Đảng và Nhà nước đã mở cửa để cho thanh niên, nhân dân thể hiện hết tình cảm yêu nước chống ngoại xâm trước hoạ xâm lăng đã rõ ràng ở Biển Đông khi bọn bành trướng Trung Quốc đem giàn khoan vào cách bờ biển nước ta ở khoảng cách ngắn.


 Vì vậy đề nghị các ông bà Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng lần này đừng ngăn cấm các em sinh viên đi bộc lộ tình cảm yêu nước chống bọn Tàu xâm lược quê hương mình. Những lần trước, có nhiều em sinh viên đi biểu tình chống Tàu về thì bị hạch sách, đề nghị các ông Hiệu trưởng, các bà Hiệu trưởng lần này hãy giúp cho các em thanh niên sinh viên trong trường mình có điều kiện, có cơ hội thể hiện hết tình cảm yêu nước của mình, đừng ngăn cấm các em, đừng làm những việc như những lần trước ở vài nơi đã xảy ra.

Tổ quốc là tổ quốc chung, mất nước thì không ai còn giữ được cái gì là của riêng cả, nên chúng ta lần này hết sức ủng hộ những giải pháp mạnh, cứng rắn của Nhà nước trong việc chống quân xâm lược.

Nhà giáo dục Phạm Toàn