Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Báo THẾ KỶ 21 đã được điện toán hóa

Như đã thông báo với quý độc giả tuần trước, DĐTK đã bắt đầu công việc điện toán hóa những trang báo Thế Kỷ 21, và những số đầu tiên từ năm 1989 được đưa lên trên trang mạng Diễn Đàn Thế Kỷ bắt đầu vào ngày hôm nay, Chủ Nhật 18 tháng 5, 2014. Các số kế tiếp sẽ được tiếp tục đưa lên, cho đến số cuối cùng 223 của năm 2007. Các trang báo sẽ xuất hiện như những tấm hình số (ebook, digital), quý vị độc giả có thể vào đọc, có thể download những trang quý vị cần, và có thể in ra nếu muốn.

Dưới đây chúng tôi xin mời quý vị đọc bài viết MƯỜI LĂM NĂM VĂN HỌC CỘNG SẢN VIỆT NAM (1975-1990) của nhà nghiên cứu Nguyễn Hưng Quốc đã đăng trên báo Thế Kỷ 21 số 9, tháng 1, 1990, trích từ bản vừa được điện toán hóa. 

DĐTK


ÐỌC TRỌN SỐ:  Digial   I   ebook
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét