Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Thơ Hạ Long Bụt Sĩ

Hình: internet

Ông Ác

Kiếp sau, tôi không muốn làm người
Nếu phải làm người
Tìm đất khác rong chơi!
Quê hương gian ác hang thảo khấu
Một tổ bọ hung nhuốm máu Hời! 

Đôi khi tôi muốn làm Ông Ác
Khi Ông Thiện nhắm mắt Nam Mô
Dao găm tôi dấu một bồ
Vung lên diệt bạo nặc nô nguyện trừ
Buông dao rồi sẽ thành sư
Hoá thành Ông Thiện hiền từ tụng kinh.


Hồn Lau

Ai hiểu bước ta
Hơn vỉa hè gạch lát
Ai hiểu hồn ta
Hơn bóng mát vòm cây? 

Ai hiểu chí ta
Hơn sóng gầm Đông hải
Ai hiểu mộng ta
Hơn sao sáng ngân hà? 

Ai hiểu mùa Thu hơn chiếc lá
Đang loay hoay lăn lóc ngã ba đường?
Có phải lòng ta trong lau lách
Động Hoa Lư tìm hồn phách chiêng cồng?

 1-2014