Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Tú Anh/RFI - Hoa Kỳ ngầm ủng hộ Nhật Bản đối đầu với Trung Quốc


Một cảnh tập trận hỗn hợp Mỹ Nhật tháng 2/2013. - REUTERS/Kyodo/Files
Song song vi hip ước an ninh quc phòng song phương, Washington ngm khuyến khích Tokyo s dng thế võ « ju jitsu nhu thut ». Mc tiêu là điu chnh chiến lược quân s sao cho phù hp vi hiến pháp ch hòa nhưng vn có th xây dng liên minh vi các nước khác trong khu vc có cùng lo âu trước tham vng bá quyn ca Bc Kinh. Mt công, đôi ba vic.

Hôm nay 14/02/2014, sau khi tiếp xúc vi gii lãnh đo Trung Quc trong chuyến công du được xem là đ « rà mìn » trên vùng bin Hoa Đông và bin Đông, Ngoi trưởng M John Kerry đã « khen ngi » các cuc tho lun, mà ông gi là « xây dng » vi ch tch Tp Cn Bình v h sơ Bc Triu Tiên.
Ngược li, theo nhn đnh ca AFP, Ngoi trưởng M không nói gì v mi quan h xung khc gia Trung Quc và Nht Bn, đim nóng đe da an ninh khu vc và an toàn giao thông hàng không và hàng hi cho c Hoa Kỳ.

Trong bi cnh căng thng ti Đông Á và Đông Nam Á thì Hoa Kỳ gn kết vi Nht Bn và Philippines, hai nước đang b Trung Quc uy hiếp, bng hai hip ước quân s h tương.

Theo gii phân tích, t khi Shinzo Abe tr li chính quyn ti Nht Bn vào cui năm 2012, ti Hoa Kỳ, t hành pháp cho đến chuyên gia quân s đu ngm đ cho Tokyo tiến hành sách lược gi là « chiến lược phòng th tp th ».

Trong điu kin b trói tay vì bn Hiến pháp ch hòa, th tướng « diu hâu » và các nhà chiến lược qun đo Phù Tang c gng lun lách đ có th xut quân trong trường hp cn thiết, ch cn mt th thut nào đó mà không cn phi tu chính hiến pháp. Kế hoch này được Hoa Kỳ hu thun vì tính cht nht c lưỡng tin.

Tr li phng vn ca nht báo cánh t Asahi ngày 23/01/2014, tân đi s M Caroline Kennedy, con gái ca c tng thng John F Kennedy, tuyên b : « Nht Bn s là mt đng minh hiu qu hơn nếu lc lượng T v đi (quân đi Nht) có đ phương tin góp phn bo v binh sĩ hoc thy th Hoa Kỳ nếu h b tn công ».

Hai tun sau, th tướng Shinzo Abe cũng tuyên b : Nếu nước Nht tiếp tc b ngăn cm quyn t v tp th chính đáng thì s tác hi cho liên minh M-Nht.

Th tướng Nht đưa ra trường hp chiến hm M nếu b Trung Quc tn công mà hi quân Nht khoanh tay đng nhìn thì h qu s vô cùng nghiêm trng.

Theo nhn đnh ca nhà phân tích ngoi giao M Peter Lee, thì vi chiến lược « phòng v tp th », quân đi Nht t vai trò ym tr hu cn trong khuôn kh hành quân hn hp vi M s được quyn n súng đ t v và đ bo v chiến hm M khi b Trung Quc tn công. Th hai là phn công ph đu đi phương dưới danh nghĩa « phòng th tp th ».

Trong chiu hướng này, Hoa Kỳ gii quyết được mt công hai vic : Nht tăng cường sc mnh quân s nhưng vn nm trong khuôn kh hiến pháp hiếu hòa.

Nhưng các nhà binh b Nht Bn không dng đó. S kin Trung Quc công khai t rõ tham vng ch quyn ti Senkaku/Điếu Ngư, thành lp vùng phòng không trên bin Hoa Đông, đe da ban hành bin pháp tương t ti bin Đông Nam Á cũng như đã tuyên b ch quyn trên 80% bin Đông Nam Á vi « lưỡi bò 9 đon », điu đó đã to cho Tokyo mt cơ hi bng vàng đ m rng chiến lược « phòng th tp th » vượt ra khi liên minh M-Nht.

Ông Yousuke Isozaki, c vn an ninh chính ph phân tích là Nht Bn cn phi được t do hành đng, nếu không, s không th hiu qu trong vic bo v đng minh và bo v nhau.

Nói cách khác, thế võ nhu thut « t v tp th » này đang được M và Nht Bn tiến hành đ có th áp dng vi các đng minh tương lai cùng b Trung Quc đe da trong đó có n Đ, Philippines và Vit Nam.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét