Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Phạm Xuân Ðài - Một cuốn sách giá trị MỸ THUẬT VIỆT NAM NGÀY XƯA của HUỲNH HỮU ỦY

Sách khảo cứu về mỹ thuật xưa của Việt Nam, Văn Mới xuất bản 2013, 414 trang, với 174 hình ảnh minh họa. Liên lạc: Nhà xuất bản Văn Mới, P.O. Box 287, Gardena, CA 90248 - USA. Tel: (310) 366-6867. Fax: (310) 366-6967.

Khởi đi từ hình ảnh con rồng từ thời dựng nước, tác giả Huỳnh Hữu Ủy đã tiến vào các kiến trúc chùa cổ với tháp, tượng... từ các đời Lý, Trần, rồi xuôi nam đến với nền mỹ thuật Huế như là một di sản văn hóa đồ sộ và nguyên vẹn, trước khi đi sâu khảo sát các hình thái nghệ thuật dân gian như tranh điệp, tranh khắc gỗ, tranh tôn giáo, thậm chí đến các hình vẽ khó hiểu trên những bộ bài trong trò chơi Bài Chòi hay Bài Tới...

- "... Khảo về nền mỹ thuật Việt Nam cổ truyền là đi tìm một số nét đặc thù của văn minh Việt, với những biểu lộ đẹp đẽ từ nhiều thời kỳ và triều đại đã hoàn toàn thuộc về quá vãng."
Huỳnh Hữu Ủy

- "Cuốn sách đã chứng tỏ tác giả đã rung động được cái rung động của quá khứ, với một tâm hồn rất nghệ sĩ và dân tộc, cùng với một khả năng sáng tạo chân thành và trong sáng."
Phạm Xuân Đài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét