Home

THƯ NGỎ

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Thụy My - Trung Quốc lừa quốc tế trong bảng điều tra về giáo dục Pisa


Th
y My
(RFI) - 

Vic công b kết qu năm 2012 ca cuc sát hch Pisa, được t chc mi ba năm đ đánh giá các hc sinh trên thế gii v kh năng đc và viết, môn toán và khoa hc đã gây ra mt làn sóng t phê bình ti các nước phương Tây.
Điều tra Pisa chỉ quan tâm đến Thượng Hải, chứ không tính đến các thành phố lớn khác ở Trung Quốc - REUTERS /Aly Song (Diễn Đàn Thế Kỷ)
Điều tra Pisa chỉ quan tâm đến Thượng Hải, chứ không tính đến các thành phố lớn khác ở Trung Quốc - REUTERS /Aly Song
Đó là do hc sinh M, Pháp đã b st hng ti tt c các môn kho sát, riêng M li còn kém mc trung bình ca các nước trong T chc Hp tác Phát trin Kinh tế (OCDE) v môn toán.
Trong khi đó, các nước Đông Á nay li chiếm đa s trong bng xếp hng. Nhưng theo trang mng Slate.fr, thì có mt s điu cn chú ý.

Ba « nước » đng đu bng xếp hng Pisa, thc ra ch là các thành ph. Đó là Thượng Hi, Singapore và Hng Kông. « Quc gia » đng hàng th sáu cũng li là mt thành ph : Macao. Đây là nhng thành ph ln vi nhng trường hc hn là tuyt vi, nhưng nếu đem so sánh vi các quc gia ln tri rng v mt đa lý, theo Slate.fr, thì có phn lp l đánh ln con đen.

V trí hàng đu ca Thượng Hi trong bng xếp hng là mt ví d c th. Đành rng Singapore là mt quc gia đc lp, còn Hng Kông và Macao là các vùng đt t tr, nhưng ti sao Thượng Hi li đi din cho Trung Quc mà không phi là mt đa phương nào khác ?

Tác gi Tom Loveless đã viết cho Brooking Institution như sau: « Trung Quc có mt tha thun đc bit vi T chc Hp tác Phát trin Kinh tế, cơ quan chu trách nhim t chc các cuc sát hch Pisa. Các tnh khác đã tri qua cuc xét nghim này vào năm 2009, nhưng chính quyn Trung Quc ch cho phép công b kết qu ca Thượng Hi ».

Như chúng ta đã biết, điu kin sng ti th đô tài chính thế gii này khác hn vi phn còn li ca Trung Quc – mt đt nước mà 66% tr em vn đang sng ti nông thôn. Khong 23 đến 24 triu người Thượng Hi ch chiếm có 1,7% trong tng s 1,35 t người Trung Quc.

Thượng Hi khác vi các đa phương khác Trung Quc ch nào ? Theo Slate.fr, là mt thành ph ngang cp tnh, Thượng Hi xưa nay luôn thu hút nhng tinh hoa ca đt nước. Khong 84% hc sinh tt nghip trung hc Thượng Hi vào được đi hc, trong khi t l này trên toàn quc là 24%. Và các bc ph huynh Thượng Hi luôn đu tư rt nhiu tin ca đ cho con cái đi hc thêm ngoài gi.

Theo Jiang Xuegin, hiu phó và là giám đc ban quc tế ca trường trung hc liên kết vi đi hc Bc Kinh, thì : « Các v ph huynh Thượng Hi mi năm chi ra trung bình 6.000 nhân dân t (720 euro) đ cho con cái hc thêm v môn toán và tiếng Anh. Ngoài ra h còn b ra khong 9.600 nhân dân t (1.150 euro) vào các hot đng ngày cui tun, như cho đi hc tennis và piano. Trong nhng năm trung hc, chi phí cho vic hc thêm lên đến 30.000 nhân dân t (3.600 euro), cng vi chi phí v các hot đng k năng khác là 19.200 nhân dân t (2.300 euro) ».

Mt gia đình công nhân đin hình không th nào t cho phép chi ra mt s tin ln như thế. Tng s tin hc thêm và chi cho các khóa k năng ca mt hc sinh trung hc Thượng Hi gn 50.000 nhân dân t, vượt quá mt năm thu nhp ca mt nhân viên bình thường ti Trung Quc, hin nay là 42.000 nhân dân t (5.050 euro).

Cho dù vy, cũng như nhng năm trước đây, các phương tin truyn thông đu chy nhng tít ln là hc sinh Trung Quc gii hơn hc sinh M. Trong khi đó nhiu tiu bang M ch mi tham gia cuc sát hch này ln đu, vì có h thng giáo dc khác bit. Mt s bang đt kết qu cao v đc và viết, nhưng không ai nghĩ đến vic khái quát hóa ra toàn nước M.

Theo tác gi bài viết, T chc Hp tác Phát trin Kinh tế không nên đ cho Trung Quc tiếp tc qua mt thiên h như thế.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét