Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Bỏ đảng, lập đảng khác

Ngô Nhân Dụng

Năm ngoái mục này viết một bài với tựa đề: “Người biết suy nghĩ, sẽ từ bỏ đảng Cộng sản.” Vừa rồi, trên mạng Bô Xít Việt Nam mới đăng một bài của ông Lê Hiếu Ðằng với ý kiến tương tự. Ông Lê Hiếu Ðằng viết: “ (T)ôi biết nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Ðảng, hoặc không còn sinh hoạt Ðảng. Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Ðảng và thành lập một Ðảng mới, chẳng hạn như Ðảng Dân Chủ Xã Hội,...”


Lê Hiếu Ðằng viết như vầy: “Muốn có dân chủ thực sự thì phải thay đổi thể chế từ một nhà nước độc tài toàn trị chuyển thành một nhà nước cộng hòa với tam quyền phân lập... Tư pháp độc lập thì mới có thể chống tham nhũng. Cần có Quốc Hội Lập Hiến để soạn thảo và thông qua Hiến Pháp mới.” Ðó là điều mà các người tranh đấu hiện nay, ở trong và ngoài nước đều đồng ý. Ông đi xa hơn với một bước cụ thể, đề nghị các đảng viên cùng ý hướng hãy thành lập một đảng mới, đứng ra đối lập với đảng Cộng sản đang cầm quyền.

Trong bài viết năm ngoái, tôi đã nêu ra nhiều lý do khiến các đảng viên cộng sản “biết suy nghĩ,” phải từ bỏ đảng. Xin nhắc lại một vài đoạn để tóm tắt như sau:

“Quý vị vào đảng Cộng sản vì tin ở chủ nghĩa Mác, Lê Nin? (A) Bây giờ còn ai tin tưởng ở các lý thuyết duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của ông Karl Marx nữa hay không? (B) Còn ai thấy các lý thuyết của Lenin có ích lợi cho dân tộc mình, hay chỉ là cái gông xiềng buộc chặt lên đầu, lên cổ cả dân tộc?

“Tai họa của nước ta là do những người đã đem chủ nghĩa Mác Lê Nin vào đặt lên đầu lên cổ cả dân tộc. Từ đó, họ đã đi tới những lựa chọn sai lầm tàn phá đất nước, khi biết thì đã quá trễ. (1) Tai họa thứ nhất là tổ chức kinh tế theo lối Liên Xô, mà hiệu quả ai cũng biết. (2) Tai họa thứ hai là tổ chức chính quyền chuyên chế, lấy bạo lực, công an để bảo vệ quyền hành; nhưng sau khi đã dựng lên rồi thì chính guồng máy chuyên chế đó tự phát triển, tự bảo vệ nó; không thể nào nó tự thay đổi được nữa. (3) Tai họa thứ ba là chủ trương gây thù hận, phương pháp dùng dối trá để củng cố quyền hành. Từ thói quen dối trá đó, cả xã hội suy đồi vì người lương thiện không thể sống được. Lựa chọn theo chủ nghĩa Mác Lê Nin đã tạo ra tất cả các tai họa trên.

“(4) Cũng vì theo chủ nghĩa Mác Lê Nin cho nên đảng Cộng sản đã phạm sai lầm ngoại giao lớn trong việc chọn đồng minh; mà không nghĩ tới mối nguy hiểm trong tương lai.” Tai họa thứ tư này đưa tới hậu quả là đi theo Cộng sản Trung Quốc: ‘Vì vậy mới giết hàng trăm ngàn người vì cải cách ruộng đất; vì vậy mới sinh ra cái công hàm Phạm Văn Ðồng năm 1958. Từ đó mới ngậm miệng làm ngơ không dám phản đối Trung Cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974.’”

Những điều tóm tắt trên đây được trình bày với thái độ khách quan, bình thản, ý kiến của một người đứng ngoài. Dù người đảng viên hoặc không là đảng viên cộng sản, cũng có thể nhìn thấy những lý lẽ đó. Một đảng viên cộng sản chắc sẽ nhìn vấn đề theo cách khác, nhưng cũng có thể đi tới cùng một kết luận. Trong bài viết mới công bố, lấy tựa đề “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh...” Lê Hiếu Ðằng đã “tính sổ đời mình” từ lúc gia nhập đảng Cộng sản cho tới những ngày nằm trong bệnh viện có thời giờ suy nghĩ lại. Những ý nghĩ của ông cũng dẫn đến ý kiến các đảng viên cộng sản phải “tuyên bố tập thể” quyết định của họ cùng rút ra khỏi đảng. Nhưng lời lẽ ông dùng chứa đựng nhiều cay đắng hơn. Về đối ngoại, ông tố cáo: “Sau khi hy sinh biết bao xương máu, nay Ðảng và Nhà nước Việt Nam muốn làm việc gì đều phải len lén nhìn ông bạn láng giềng Trung Quốc, những kẻ luôn chực nuốt chửng nước ta...” Ðối với cả chế độ ông cũng nói: “Tôi nêu những trải nghiệm nói trên để chứng minh rằng trong chế độ này không có chỗ cho người trung thực mà chỉ dành cho những người nói láo...” Trả lời đài RFI phỏng vấn, Lê Hiếu Ðằng nói về toàn cảnh xã hội “xuống cấp,” “Có thể nói là xuống cấp một cách toàn diện, khủng hoảng toàn diện!”

Cũng trong bài phỏng vấn, ông nói rõ hơn: “Có nhiều người cũng đến gặp tôi và chán nản đòi ra khỏi đảng. Hoặc là (giấy chuyển) sinh hoạt đảng thì đem về không đưa cho địa phương mà bỏ vào ngăn kéo, coi như không sinh hoạt đảng nữa. 

Như vậy tại sao khi vào đảng thì (công khai), bây giờ anh nên công khai, tuyên bố đàng hoàng vì sao tôi ra khỏi đảng?” Và giải thích thêm: “Vì đảng này bây giờ họ đã phản bội lại những mục đích ban đầu về việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, thực hiện lý tưởng mà một thời trai trẻ mình đã đổ biết bao xương máu...”

Trong lời giới thiệu bài viết của Lê Hiếu Ðằng, mạng lưới Bô Xít Việt Nam còn viết nặng nề hơn, coi chế độ cộng sản hiện nay là “một cái ách cực kỳ phi lý” mà dân Việt đang phải đeo trên cổ (như cái ách đè trên cổ trâu bò). Rồi kết luận: “Câu nói âm thầm từ muôn miệng hình như đang cùng muốn thốt lên: Hãy hất nó xuống khe vực để đứng thẳng dậy, sánh bước cùng nhân loại văn minh.”

Sau đề nghị ra khỏi đảng với hành động tập thể, Lê Hiếu Ðằng đề nghị thành lập một đảng khác. Ông đặt câu hỏi: “Tại sao tình hình đã chín mùi mà chúng ta không dám làm điều (này?) Nhận xét “tình hình đã chín mùi” được giải thích khi Lê Hiếu Ðằng nói với đài RFI: “...có nhiều đảng viên đồng tình với việc làm đó, nên tôi mới đề nghị như vậy. Và đã ra khỏi đảng thì phải thành lập một đảng mới.”

Và ông lý luận rằng, “Chủ trương không (chấp nhận) đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Ðảng (Cộng sản) chứ chưa có một văn bản pháp lý nào cấm điều này? Mà nguyên tắc pháp lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm. Ðó là quyền công dân chính đáng của chúng ta.”

Tất nhiên, những người ngoại cuộc có thể nhìn thấy một kẽ hở trong lý luận đó. Nhiều người sẽ phê bình rằng ông quá ngây thơ. Xưa nay đảng Cộng sản vẫn chẳng bao giờ quan tâm đến luật pháp, đến nguyên tắc pháp lý, cũng như các quyền công dân! Có nhạc sĩ Việt Khang, nông dân Ðoàn Văn Vươn và hàng vạn người khác sẵn sàng làm chứng. Nhưng Lê Hiếu Ðằng vẫn nêu lên lý lẽ trên, vì một mục tiêu của ông là “thách thức” đảng Cộng sản đấu lý công khai. Những luật gia như Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Ðịnh, Cù Huy Hà Vũ cũng đều dùng pháp lý để tranh đấu; mặc dù họ biết chế độ cộng sản vốn bất chấp luật pháp. Các luật gia này đã và đang bị tù. Liệu Lê Hiếu Ðằng sẽ bị chung số phận hay không?

Câu trả lời là: Tùy theo phản ứng của các đảng viên vẫn là bạn bè của ông. Hãy chờ coi họ có bỏ rơi ông hay sẽ can đảm đi cùng ông. Trong bài bình luận viết năm ngoái, chúng tôi đã hình dung chuỗi hậu quả: “(Khi) Một số người đông đảo và có danh tiếng tuyên bố từ bỏ đảng, họ có thể kêu gọi các đảng viên có lương tâm cùng dứt khoát rút ra khỏi đảng. Khi số người bỏ đảng đông hơn, gây thành một phong trào lớn khắp nước, thì các biện pháp trả thù và đàn áp của guồng máy (nhà nước cộng sản) sẽ mất hiệu lực. Các đảng viên khác sẽ không sợ hãi nữa, nhiều người sẽ làm theo.”

Một chuyện tình cờ là cuối tuần qua, cũng trong mục này, chúng tôi đã nhắc lại đề nghị các đảng viên cộng sản nên từ bỏ đảng. Nhân dịp ngày giỗ Trung Tướng Trần Ðộ, một đảng viên công thần đã bị trục xuất hơn mười năm trước. Chúng tôi viết: “Cái dấu hiệu ‘bị đảng trục xuất’ là một huy chương gắn trên quan tài ông” (để con cháu ông sau này có thể hãnh diện về cha, ông mình). Bài tuần qua cũng đặt lại một câu hỏi cho các đảng viên cộng sản bây giờ: “Họ muốn tự mình từ bỏ đảng hay là chờ tới ngày cũng bị trục xuất (như Trần Ðộ)? Nếu hàng ngàn người cùng tuyên bố bỏ đảng một lúc thì hàng trăm ngàn đảng viên khác sẽ theo.”

Quan sát từ bên ngoài, chúng ta không biết “tình hình đã chín mùi” đến mức nào. Cho nên khó ước đoán một phong trào như vậy sẽ bùng lên hay không. Nhưng có thể tin một người trong cuộc đã thấy nó “chín mùi.” Những ý kiến của Lê Hiếu Ðằng được nêu ra công khai cho thấy người dân Việt Nam đã hết sợ, hết sợ từ lâu rồi. Không những hết sợ, người ta còn khinh bỉ cái câu lạc bộ “chỉ dành cho những người nói láo.”

Ðảng Cộng sản như một bức “trường thành” đang bị nứt. Chân đế đã mục nát; những khe nứt rạn ngày càng nhiều, càng mở rộng ra. Khách quan mà xét thì cũng thấy họ không có cách nào cứu chữa. Họ có muốn đàn áp thì phản ứng ngược lại của người dân càng nhiều hơn và mạnh hơn; người ta càng khinh bỉ lại càng bớt sợ. Bức trường thành sẽ sụp đổ. Dân Việt Nam sẽ “hất nó xuống khe vực.”


6 nhận xét:

 1. Xin lổi anh Đằng trước khi nói câu nầy"con chim sắp chết hoy1 tiếng líu lo ,người sắp chết luôn nói lời chân thật " có lẻ khi anh thấm thía và hiểu ra thì nhân dân VN đả phải chịu sự thống khổ KHÔNG BÚT MỰC NÀO CÓ THỂ TẢ CHO HẾT /nhưng anh còn hơn hàng vạn đảng viên đang lầm lủi nhận nhửng đồng tiền từ mồ hôi nước mắt đóng thuế của người dân cứ căm lặng
  /ông tổng nói NHỬNG AI ĐÒI ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG ĐÒI THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ LÀ SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC LÀ CHỐNG LẠI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC / họ là bên thắng cuộc người dân miền nam nói huỵch toẹt ra là công dân hạng 2 trong mắt họ tuy không nói ra /thời gian chắc củng không còn chờ đợi họ được nửa người dân đả không còn chịu đựng nổi /sống củng như bằng chết /tệ nạn xả hội /môi trường độc hại ,tham nhủng hối lộ bè đảng ,con ông cháu cha hoành hành ,trộm cắp cướp giậy ,đỉ điếm lan tràn ,cướp của giết người .đâm chém lẩn nhau không gớm tay ,xí nghiêp nhà máy đóng cửa vi các tập đoàn nhà nước đả nuốt het vốn ,tử tử vì không còn công ăn việc làm không còn nơi để làm việc /y đức thì như bọn maco macao xả hội đen /thầy hiếp trò /con giết cha /vợ đốt chồng là sản phẩm của giáo dục xhcn ,thượng bất chính hạ tắc loạn /không 1 chế độ nào mà PHẢI NUÔI HƠN 1 TRIỆU CÔNG AN QUÂN ĐỘI bằng 40 ngàn tỷ 1 tháng thì dân sao giàu mạnh /họ vun vén cho chế độ hay cho con cháu họ /hảy xem con cháu họ có giử để mà hưởng hay không /ông Đằng ơi sẽ nhanh lắm hảy chờ không lâu đâu ,cái chủ nghỉa cộng sản hoang tưởng ngu si đần độn đang chết lâm sàng rồi và thằng bạn 16 chử ị đang lâm le xúi giục sau khi 2 ngư dạn bị tàu lạ chặt đầu và bắn chết ./ấy vậy mà vẩn là bạn vì ngoài lủ phỉ tàu chệt thì chẳng còn ai muốn thật sự làm bạn với bọn xảo trá nầy cả

  Trả lờiXóa
 2. Bỏ đảng cộng sản, lập đảng khác đưa những người cộng sản cũ lên làm vua tiếp tục?

  Người dân nước Việt đang cần một hệ thống luật pháp dân chủ đáp ứng đúng khát vọng nóng bỏng Tự Do-Dân Chủ-Nhân Quyền của toàn dân.

  Hệ thống luật pháp mới phải có khả năng tái lập trật tự, trị an xã hội theo tiêu chuẩn công lý, đạo đức, luân lý; phải duy trì được nền tảng đạo đức, luân lý truyền thống; định hướng, đáp ứng đúng, đầy đủ được nhu cầu sinh hoạt kinh tế, văn hóa toàn cầu. Hệ thống ấy phải được thực thi trong đời sống hàng ngày của người dân, trong sinh hoạt của toàn xã hội và của quốc gia.

  Hệ thống luật pháp ấy chỉ có thể thực thi được quyền lực của nó với những điều kiện cụ thể:

  1- Tiền
  2- Một quyền lực hổ trợ để thi hành luật pháp và cả phát triển kinh tế dài lâu cho đất nước
  3- Một sự hướng dẫn, hổ trợ vật chất và luật pháp quốc tế cụ thể , người Việt Nam chúng ta cần LHQ. Hết sức cần.

  Việt Nam với một đảng mới được thành lập theo lời kêu gọi của ông Đằng và ông Nhuận (Hồ Ngọc Nhuận) với nhân sự là những người cộng sản cũ và một núi nợ quốc tế là di sản của đảng cộng sản hiện nay để lại, lấy đâu ra phương tiện để biến Hiến pháp mới - bản văn trên giấy - thành quyền lực trên thực tế với hai bàn không?

  Muốn có một chế độ phải có tham mưu tốt, tổ chức tốt, luật định tốt và con người tốt. Một bản văn trên giấy, không phương tiện thi hành, thi hành với con người cũ đã góp phần làm tan hoang đất nước này thì chế độ mới ấy sẽ ra sao? Chế độ mới ấy phục vụ cho lợi ích của ai? Người Việt Nam có định ăn hết những bánh vẽ này đến chiếc bánh vẽ khác?

  Các quốc gia trên thế giới sinh hoạt theo luật định thế giới, họ kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào nước họ để giúp giải quyết những xung đột nội bộ của quốc gia họ và giúp hướng quốc gia họ đi theo chiều hướng phát triển chung của thế giới. Ngay như Campuchea cũng đã hai lần kêu gọi LHQ vào Campuchea để giúp giải quyết tình trạng không lối thoát của đất nước họ.

  Đồng bào Việt Nam khắp nước nghĩ gì về những lời kêu gọi của hai ông Đằng và ông Nhuận?
  Người Việt Nam đang sống, sinh hoạt, đồng sinh tồn với thế giới hay người Việt Nam hoàn toàn bị cô lập trên một hoang đảo, hay người Việt Nam đang sống ở thế kỷ nào trong quá khứ mà không nghĩ đến giải pháp LHQ?

  Trả lờiXóa
 3. Tài xế học luật lệ của cùng một trường đã nhìn không ra những bảng hiệu chỉ đường, đã lái đoàn tàu Việt Nam xuống hố, nay những tài xế khác của cùng trường, học cùng luật lệ được cho phép nhảy lên lái một đoàn tàu khác để chở những người sống sót?

  Nếu việc này có thể xãy ra thì người Việt Nam với khả năng nhận thức về chính trị - liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày của mọi người dân - dưới sự đè nén, đàn áp đến cùng cực của chế độ cộng sản hiện nay đã làm cho đồng bào ta không còn đủ khả năng nhận biết đâu là con đường phải đi.

  Người Việt Nam chúng ta, về mặt đại chúng, quả thật đã thua kém nhân dân Cambodian người bạn láng giềng sát cạnh nhà ta… quá xa!

  Công việc lãnh đạo không đơn giản là kêu gọi, hò la…mà phải nghiên cứu thấu đáo, tường tận đến từng chi tiết nhỏ, nguyên nhân, hậu quả. Một giải pháp đề nghị, các giải pháp đề nghị cân, đo tỉ mỉ. Phải có biện pháp dự phòng trong trường hợp xãy ra trở ngại, sự cố. Người làm tham mưu phải nhìn trước, nhìn sau; nhìn trong nhìn ngoài nước để xem mình muốn đi về đâu, phải đi về đâu, bắt đầu từ đâu. Ai là bạn có thể giúp ta, Ai là đối thủ chỉ muốn ngăn trở bước chân ta. Làm thế nào giải quyết tình trạng hiện tại…

  Lãnh đạo không thể thiếu tham mưu. Tham mưu phải nghiên cứu tường tận, khách quan. Tham mưu, lãnh đạo là nghiên cứu thấu đáo, tường tận; tính toán đến nơi đến chốn; dự phòng, tiên liệu.

  Lời kêu gọi thay đổi hệ thống lãnh đạo xã hội, đất nước của ông Đằng, ông Nhuận vào thời điểm này là rất nên, vì nó đúng lúc. Nhưng để làm sự thay đổi theo khát vọng Tự Do – Dân Chủ - Nhân Quyền – Phát triển quốc gia của toàn dân Việt Nam thì nhất định không phải là kêu gọi trong cách của ông Nhuận, ông Đằng đang làm vì thực hiện theo những lời hô hào này chỉ là một cách làm đơn giản:

  - Đảng này không còn ăn khách nữa, ta hô hào loại bỏ lập ra đảng khác để ta tiếp tục không làm vua cũng làm xếp!

  - Làm cách này không được, ta hô hào làm lại từ đầu bằng kiểu khác sau khi người chết tràn lan, nhà tù chật cứng nạn nhân của thói hô hào vô trách nhiệm!

  Trả lờiXóa
 4. Đã muốn nói thẳng thì mắc gì phai giấu mặt hở Anonymous. Không ai bắt bớ, giam cầm vì muốn xây dựng đất nước cả. Khổ nỗi mấy ông "rân" chủ chỉ muốn "dân chủ vô chính phủ", thích gì nói đấy, chửi đấy. Như chửi CSVN bán đất, bán biển cho Trung Quốc nhưng thực ra ngoài Đảng viên đảng CSVN, không đảng phái nào dám chống ngoại bang thự sự. Toàn lại dựa dẫm vào ngoại bang dẫn đến mất nước, mất biển. Bè lũ VNCH là một ví dụ. Thoe Hiệp định Giơ ne vơ HS nằm sau VT17 nên thuộc quyền cai quản của Pháp. Pháp giao lại cho chúng. Chúng đã không giữ được để TQ chiếm gần hết, đến năm 1974 chỉ còn 4 đảo. Chúng ngây ngô dựa vào Mỹ mong Mỹ giúp chúng chống Trung Quốc giữ Hoàng Sa, hỡi ôi, khi chúng bị rơi vào bẫy khiêu khích của TQ, chúng nổ súng trước và chỉ trong 15 phút chúng đã để mất đất của cha ông. Trong khi đó bu Mỹ của chúng đang ở cách chúng chưa tới 30 km (nguồn Hải chiến Hoàng Sa. Việt QUốc, Việt Cách, Đại Việt đều là Đảng của Tàu Tưởng, ăn theo ngoại bang. Khi Kháng chiến 1946 bùng nổ, có thấy thằng nào không. Đảng VNCH là đảng do Pháp rồi Mỹ lập ra và nuôi dưỡng, hiện nay tàn dư của nó cũng đang được NED của Mỹ tài trợ, bọn này có đáng tin là không bán nước không?
  Trong khi đó CSVN kiên cường giữ đất nước, họ lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ thắng lợi. Khi TQ - đồng minh của họ tính cướp đất đai của họ, họ đánh luôn đáng từ Biên giới Tây Nam ra đếnB iên giới phía Bắc. Trung QUốc xua quân chiếm Trường Sa, những Đảng viên CS là những người cảm tử, tahf chết chứ không để rơi vào bẫy khiêu khích và năm 1988 họ đã chiến đấu như thế nao xin xem Hải chiến Trường Sa và những lời phát biểu của bà con Việt Kiều, báo chí Hải ngoại trong 2 đợt ra thăm Trường Sa vùa qua. Họ làm được, họ không bán nước, chẳng qua họ khôn khéo trong xử thế theo triết lý Thái cực quyền mà thôi.
  Tham nhũng? xã hội nào cũng có, như xã hội Philippin được Mỹ dạy, Mỹ nuôi, dập khuôn kiểu Mỹ đang có 1 vụ khủng khiếp ăn chăn 230 triệu đo từ cấp cao nhất kia kìa. Mỹ có không? có! Khoogn có sao ma tuý vào Mỹ nhiều thế, ở Mỹ chỗ nào cũng mua được Cocain, Heroin (mỗi năm Mỹ tiêu thụ lượng ma tuý bằng 2/3 thế giới.
  Có gì nhảy vọt được không? Không. VN mới thực sự hết chiến tranh 18 năm (tính từ năm 1995 khi Mỹ bỏ cấm vận). 18 năm mà chúng ta đã làm được rất nhiều, do ai lãnh đạo? Đảng CS. Họ đang làm tốt, để họ làm thêm 10- 20- 30 ahy 40 năm nữa cũng được. Cho bọn khác lên, có khi còn tệ hơn. Đảng CS có cho đấu tranh không? Có. Họ mời chúng ta giúp họ chỉ ra những khiếm khuyết, những đảng viên sâu mọt để làm trong sạch họ, tức trong sạch xã hội. Nhưng nói là phải trúng, đừng nói vu vơ. Ở bất cứ nước nào chửi vu vơ cũng không được. Xem đây ngay nước mỹ Thiên đường dân chủ cũng có luật trị như thế này:

  Trả lờiXóa


 5. Dịch:
  Bất cứ ai cố ý thực hiện hay cố ý ủng hộ, xúi giục, khuyên bảo, hoặc giảng dạy các nhiệm vụ, sự cần thiết, sự mong muốn, hoặc có hành vi lật đổ hay phá hủy chính phủ của Hoa Kỳhoặc chính quyền của bất kỳ tiểu bang, địa hạt, quận, hoặc chính phủ của bất kỳ phân khu chính trị trong đó, bằng vũ lực hoặc bạo lực, hoặc bằng cách mưu sát bất kỳ nhân viên chính quyền của bất kỳ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ như vậy, hoặc

  Bất cứ ai, có ý định gây ra sự lật đổ hoặc phá hoại bất kỳ chính quyền nào như vậy bằng cách in, xuất bản, chỉnh sửa, phát hành, truyền bá, buôn bán, phân phối, hoặc trưng bày nơi công công bất kỳ tài liệu viết hoặc in có nội dung vận động, tư vấn, giảng dạy trách nhiệm, sự cần thiết, sự khao khát lật đổ hoặc tiêu diệt bất cứ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ bằng vũ lực hoặc bạo lực, hoặc nỗ lực để làm như vậy; hoặc

  Bất kì ai tổ chức hoặc giúp đỡ hoặc cố gắng để tổ chức bất kỳ cộng đồng, nhóm, hoặc hội họp những người dạy, người ủng hộ, hoặc khuyến khích việc lật đổ hoặc phá hoại bất kỳ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ bằng vũ lực hoặc bạo lực, hoặc trở thành hoặc là thành viên, hoặc là một chi nhánh của bất kỳ tổ chức nào như vậy, nhóm, hoặc hội nhóm những người biết được mục đích của nó-

  Thì sẽ bị phạt vì nội dung điều luật này hoặc bị bỏ tù không hơn hai mươi năm, hoặc cả hai, và sẽ không đủ điều kiện làm việc cho Hoa Kỳ hoặc bất kỳ bộ phận hoặc cơ quan của chúng, trong năm năm tiếp theo sau khi kết án.

  Nếu có từ hai người âm mưu để thực hiện bất kỳ hành vi phạm tội có tên trong phần này, từng bị xử phạt vì nội dung điều luật này hoặc bị bỏ tù không hơn hai mươi năm, hoặc cả hai, và sẽ không đủ điều kiện cho việc làm của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ đơn vị hoặc cơ quan của chúng, cho năm năm tiếp theo sau khi kết án.

  Được sử dụng trong phần này, thuật ngữ “các tổ chức” và “tổ chức”, liên quan đến xã hội với bất kỳ, nhóm, hoặc hội nhóm, bao gồm việc tuyển dụng của các thành viên mới, thành lập các đơn vị mới, và các tập kết, mở rộng các câu lạc bộ hiện tại , các lớp học, và các đơn vị khác của cộng đồng, nhóm, hoặc hội nhóm như vậy.

  Trả lờiXóa
 6. Nguyên văn tiếng anh
  18 USC § 2385 – Advocating overthrow of Government (Tội vận động lật đổ chính quyền – Bộ luật Hình sự Mỹ)

  Whoever knowingly or willfully advocates, abets, advises, or teaches the duty, necessity, desirability, or propriety of overthrowing or destroying the government of the United States or the government of any State, Territory, District or Possession thereof, or the government of any political subdivision therein, by force or violence, or by the assassination of any officer of any such government; or
  Whoever, with intent to cause the overthrow or destruction of any such government, prints, publishes, edits, issues, circulates, sells, distributes, or publicly displays any written or printed matter advocating, advising, or teaching the duty, necessity, desirability, or propriety of overthrowing or destroying any government in the United States by force or violence, or attempts to do so; or
  Whoever organizes or helps or attempts to organize any society, group, or assembly of persons who teach, advocate, or encourage the overthrow or destruction of any such government by force or violence; or becomes or is a member of, or affiliates with, any such society, group, or assembly of persons, knowing the purposes thereof—

  Shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both, and shall be ineligible for employment by the United States or any department or agency thereof, for the five years next following his conviction.

  If two or more persons conspire to commit any offense named in this section, each shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both, and shall be ineligible for employment by the United States or any department or agency thereof, for the five years next following his conviction.

  As used in this section, the terms “organizes” and “organize”, with respect to any society, group, or assembly of persons, include the recruiting of new members, the forming of new units, and the regrouping or expansion of existing clubs, classes, and other units of such society, group, or assembly of persons.

  Trả lờiXóa