Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Đoàn Thanh Liêm - Vấn đề cần phải được làm sáng tỏ: Đại sứ Jean-Marie Mérillon có viết cuốn Hồi ký nào có nhan đề là “Saigon et moi” hay không?


Đoàn Thanh Liêm

Từ nhiều năm trước đây, tôi có nghe trên vài đài phát thanh và rồi cũng đọc trên một vài tờ báo ở California về chuyện Vị Đại sứ Pháp ở Saigon trước năm 1975 tên là Jean-Marie Mérillon có viết một cuốn Hồi ký nhan đề là “Saigon et moi”, trong đó có kể một số chuyện xảy ra ở Saigon vào mấy ngày gần kề với ngày 30 tháng Tư năm 1975. Rồi gần đây, trên internet cũng lại thấy nhắc lại chuyện này nữa.


Có một vài bạn thắc mắc hỏi tôi : “Liệu có thật như vậy chăng?”

Tôi xin trả lời chung cho các bạn như sau :
1 – Tôi đã đọc bài báo đó từ cả trên 10 năm trước và thấy rõ ràng đó là tài liệu ngụy tạo, vì mấy lý do sau đây :
A – Không hề có một ai đưa ra được bản nguyên tác viết bằng tiếng Pháp của vị Đại sứ Mérillon. Ở Paris, chúng ta có các vị trí thức có tên tuổi, như Giáo sư Vũ Quốc Thúc, Luật sư Vương Văn Bắc, Luật sư Trần Thanh Hiệp, Nhà báo Từ Nguyên Trần Văn Ngô v.v... Mà chưa hề thấy một ai lên tiếng xác nhận là có một cuốn Hồi ký như thế của Đại sứ Mérillon.

B – Tôi đọc lời tường thuật trên bài báo, thì nhận thấy ngay đó không thể nào là văn phong của một vị Đại sứ của một quốc gia văn minh như nước Pháp được. Người ngụy tạo ra bài báo đó rõ ràng là có trình độ văn hóa quá thấp kém, nên mới dám liều lĩnh viết bậy bạ như vậy.

2 – Vào năm 1990, Giáo sư Hòang Ngọc Thành - một nhà nghiên cứu sử học được tiếng là nghiêm túc – đã đích thân viết thư hỏi ông Mérillon lúc đó đang là Đại sứ Pháp tại Liên Xô để ông nói rõ xem là ông có viết một cuốn Hồi ký “Saigon et moi” hay không? Thì ông Đại sứ đã trả lới cho Giáo sư Thành bằng văn thư viết bằng Anh ngữ gửi từ Moscou đề ngày 12 tháng 11 năm 1990 rằng : “Tôi không hề viết một cuốn Hồi ký như thế”.

Như vậy, tôi có thể quyết đoán rằng :” Không hề có cuốn Hồi ký Saigon et moi do Đại sứ Mérillon viết”.

Westminster California, Tháng Hai 2013

Đoàn Thanh Liêm

Phụ lục.- Thư của Jean-Marie Mérillon gửi Gs Thành:

République Française
Ambassade de France
En URSS
L’Ambassadeur
Moscou le 12th November 1990

Dear Dr Thanh,
Your letter of the 22nd October has just reached me. I was most touched by it and very pleased to hear from you.
As far as the book «Saigon et moi» is concerned, I must make a point particularly clear. I did not write this book nor have I written any other about Vietnam; therefore the work that you are enquiring about is not mine. However, I am intrigued by this publication and should be glad to have any information relating to it.
Should I visit California, I shall not fail to take advantage of your kind invitation to a Vietnamese dinner.
Wishing your new book every success, I remain
Yours sincerely,
Jean- Marie Mérillon


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét