Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

DÐTK - Dòng dõi người Việt gốc Hoa


LTS. Trong bài viết "Dòng Dõi Người Việt Gốc Hoa?" đăng trên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày 01 tháng 8, 2012,  tác giả Ngự Thuyết có đưa ra thắc mắc:
"Trên Diễn Đàn Thế Kỷ ngày 7/28/2012 có bài viết của Ngô Nhân Dụng nhan đề là: Nhưng chống Trung quốc bằng cách nào?


Bài viết thật thú vị. Tuy nhiên khi đọc đến đoạn gần cuối, tôi bỡ ngỡ vì câu khẳng định: 'Chúng ta cũng đừng quên rằng các vị vua nhà Trần đều là dòng dõi người Việt gốc Hoa, qua nhiều đời họ đã hóa thành dân tộc Đại Việt; nhưng khi cần chống ngoại xâm thì họ vẫn được toàn dân ủng hộ.'

Khi khẳng định như thế, tác giả có tài liệu để chứng minh, hay chỉ suy đoán?"

Sau đây là lời giải thích của tác giả Ngô Nhân Dụng:

"Đại Việt Sử Ký toàn thư", (Quyển 5, Kỷ Nhà Trần, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam, 1993) nói về Thái Tông Hoàng Đế nhà Trần:
"... Trước kia, tổ tiên vua là người đất Mân (có người nói là người Quế Lâm), vị tổ tên là Kinh đến ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, sinh ra Hấp, Hấp sinh ra Lý, Lý sinh ra Thừa, đời đời làm nghề đánh cá. Vua là con thứ của Thừa, mẹ họ Lê, sinh ngày 16 tháng 6 năm Mậu Dần...."

Đất Mân tức là Phúc Kiến bây giờ. Các sử gia sau còn cho biết ông Trần Kinh đã tới ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh bây giờ trước khi di cư về Nam Định. Sử gia Trần Quốc Vượng, thuộc dòng nhà Trần, cũng viết về điều này trong cuốn Theo Dòng Lịch Sử, cho biết thêm người Mân thuộc chủng tộc khác với người Hán.