Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Tán Tụng Chư Vị Thần Cơ Điện Thánh

Lưu Văn VịnhÔng là Thần Cơ
Ông là Điện Thánh
Ông là Cổ thư
Ông là Tân ước


Khỉ ho Sapa
Mường Mán Mông
Nhờ Ông
Truy cập tin tức
Sa mạc Kim Tự Tháp
Xác ướp bật dậy iPod ngáp trúng tên Ông !

Ông là ma
Xó xỉnh nào cũng biết
Mật vụ chắp tay xá
Học giả tầm chương trích cú khiếp sợ xin ông tha !

Tiệm sách đóng cửa
Thư viện bà Đanh
Bút mực kính cẩn lui về thời máy nổ than đá !
Thế gian nhất cử nhất động
U Túp rõ mặt lông lá!

Chư ông tề thiên
Xử dụng binh chuột bấm nút
thế giới đang thật thành ảo
vạn pháp mặc áo
tàng hình tam thiên
chùng chùng nhập vào
gang tay khung điện vô biên !
Tri kỷ là Ông
Tri âm là Ông
Bưu điện đóng cửa
Dây thép lỗi thời
Quang tử hoả tốc
vạn dặm xa xôi
thu gần một mối !

Năm châu bốn biển
Chia sẻ tâm tình
Vạn quốc sáu tỷ
Liên kết mạng hình

Già trẻ lớn bé
sáng tối múa mạng
chớp nhoáng
ý đằng vân
niệm tàng hình
bay đi tám ngả nhân sinh !

Thế kỷ mới
Tiên thánh đâu ?
Hay chính chư ông
Gates-Jobs-Google
Khởi đầu
Tân  thế xuất ?

Không thể nghĩ bàn
Dăm trái mộng
Thả từ cầu vồng
Tán thán
Công đức chư Bồ tát Thần thông.
                                                              5-Oct-2011
                                    (vừa mua iPad2 đi ra khỏi FRY’s 5pm thì nghe tin ông Jobs mất)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét