Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Khi Đợi Ở Phi Trường

Phi trường Kennedy-New York
Trần Mộng Tú

Bỗng dưng lạc giữa bao người lạ
muốn níu bàn tay để hỏi tên
mỗi kẻ ngược xuôi về một hướng
lạ như hành lý ai bỏ quên
mỗi bến em đi đều rất khác
từng chuyến bay qua như đời qua
chẳng để lại gì trên cánh sắt
mây thì gần hơn nỗi chia xa


Chân bước mắt nhìn từng trạm đến
lòng nao trên mỗi bước ai đi
kẻ đi người đến đều xa lạ
mỗi người là một cuộc phân ly

Em đã bay qua bao nhiêu chặng
khăn áo nghe theo tiếng gió mời
mỗi chuyến mở một pho sách mới
chữ rơi trên cả ghế em ngồi
Thức ngủ nương mình đôi cánh sắt
không biết mình trôi hay mây trôi
bay cao xuống thấp hồn nghe mỏi
hạt bụi em bay không định nơi.

tmt
9/2011
Ở phi trường Kennedy-New York