Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

tự sát

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


hai mươi bốn mẫu tự
một bàn phím
một cái não
một con tim
hai đôi mắt
một đôi tay
những giác quan
cùng x tháng, y ngày, z năm
và những gì đã/đang/sẽ/vẫn xảy ra
một phần trong muôn pháp
một chút của hư vô

lắp,
ghép,
cắn,
cạp,
nâng,
hất,
xin xỏ,
thừa tự,
chữ trôi trên tóc
ý xuyên vào tay
hai mươi bốn chữ cái
chữ nào của ai?

tôi hốt não ra
tôi vất tay đi
tôi bịt mắt lại
tôi hiến tim luôn
còn giác quan, tôi đày đi biệt xứ

chữ vào chữ
ý khơi ý

hai mươi bốn mẫu tự
tôi kết lại,
thắt vòng dây
giết mình mỗi ngày
để thay máu
mỗi ngày một vòng khác nhau
mong không sống lại
một ngày đã qua
mong không lập lại
một điều đã ghi

tự sát
một bài thực hành cần thiết cho mỗi ngày
nhưng cũng có hôm tôi mắc tội
nương tay với chính mình
nới vòng quá lỏng
chao ôi!

(à, chỉ mỗi bàn phím chưa bao giờ bị giết)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét