Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Đêm Từng Miếng

trần mộng túĐêm như miếng thạch đen
cắt ra từng miếng nhỏ
mở cả hai bàn tay
miếng đêm soi không tỏ

đêm như một dòng tóc
sổ tung xuống cuộc tình
một giải tình đen mướt
len vào giữa giấc mơ

đêm như một lọ mực
đổ nghiêng xuống bài thơ
tình như  trang giấy thấm
xoá đi rất tình cờ

em một mình trong đêm
đi quanh nghe đêm thở
dưới hai gót chân em
đêm thắp hồng ngọn lửa

em đi và thơ đi
đêm tan từng miếng nhỏ
suốt hành lang cuộc đời
đêm đốt thơ cháy đỏ

tmt
5/2011