Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

DANH HỌA NGUYỄN TIẾN CHUNG VỚI TRANH KHẮC GỖ TRUYỀN THỐNG

Huỳnh Hữu Ủy


Nguyễn Tiến Chung - Buổi sáng Chủ nhật


Nguyễn Tiến Chung sinh năm 1914; quê quán Quốc Oai, Hà Tây, Bắc phần; qua đời ngày 5 tháng 3, 1976. Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương khóa 11 (1936-1941) với Hoàng Tích Chù, Nguyễn Văn Tỵ.


Là giảng viên Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Hà Nội từ 1955 đến 1964; đã tổ chức được 2 cuộc triển lãm cá nhân ở Hà Nội vào năm 1964 và 1990. Hai lần đạt được giải nhất triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1946 và năm 1976.

Nguyễn Tiến Chung nghiên cứu nhiều về tranh khắc gỗ dân gian từ hai nguồn Hàng Trống và Đông Hồ; ông cũng lưu tâm nhiều về mỹ thuật cổ dân tộc nơi các dấu tích cũ của đình chùa, miếu vũ. Tiếng nói nghệ thuật riêng của ông được hình thành vững chắc trên nền tảng nghệ thuật dân tộc từ bao nhiêu đời trước để lại.
Nguyễn Tiến Chung xử dụng nhiều chất liệu khác nhau để sáng tác; vẽ sơn dầu, vẽ lụa, và khắc gỗ, nhưng nổi bật nhất là tranh khắc gỗ. Các bức khắc gỗ màu của ông thường được nhắc đến là Chợ Nhông, 1959, Ngày Chủ Nhật, 1960, và Phong Cảnh Sài Sơn, 1970. Cả ba bức khắc gỗ này đều thuộc bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét