Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

chút tình gửi đích thân đêm di tản từ Xuân Lộc

thơ Nguyễn Nam An

đường di tản về đến đây còn sống
ranh giới Long Điền quân ngủ tạm đêm
ba lô giữ nguyên nằm ôm gò mối
giật mình tiếng nổ bung vội sao êm


êm đến rõ tiếng rời nòng quả đạn
giờ trúng thằng nào thằng đó chịu thôi
đ. m. tiếng đi [M79] em-mờ-bảy-chín
nghe lạnh quá trời biên giới tử sinh

tờ lịch tháng tư nhắc kinh sống chết
ngày di tản từ Xuân Lộc về nam
trên con lộ hoang bàng hoàng nối tiếp
lính che chở dân đang lội theo mình

ở đầu trung đội đích thân hỏi xuống
thằng nào còn nước tao khát quá đi
móc đưa bình toong uống đi vài nắp
đích thân cầm hơi qua cõi u minh ./.

nna