Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Hoài niệm NHẤT LINH NGUYỄN TƯỜNG TAM và cảm đề GIÒNG SÔNG THANH THỦY

LTS. Nhân hôm nay là ngày khởi đăng bộ tiểu thuyết Giòng Sông Thanh Thủy của Nhất Linh, chúng tôi xin đăng lại bài thơ “Hoài niệm Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và cảm đề Giòng Sông Thanh Thủy” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, mà tác giả đã xướng đọc trong buổi lễ tưởng niệm Nhất Linh Nguyễn Tường Tam được tổ chức tại công viên Tao Đàn, Sài Gòn, ngày 4 tháng Giêng năm 1964, hai tháng sau cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và nửa năm sau cái chết của Nhất Linh để phản đối chính quyền này.


VŨ HOÀNG CHƯƠNG


Hoài niệm NHẤT LINH NGUYỄN TƯỜNG TAM
và cảm đề GIÒNG SÔNG THANH THỦY


Quả đất giáp một vòng quỹ đạo
Người đi vừa đủ mười hai mùa trăng
Nửa nước Việt Nam còn nguyên nửa
Tháng Bảy này tính đã mười năm chăng?


Nửa nước Việt Nam còn nguyên nửa
Những người thương nhớ Người còn khổ đau
Tuy canh bạc đã tàn sau đó
Ba tháng Người đi lịch sử nhiệm mầu

Tuy canh bạc đã tàn sau đó
Nhưng nỗi buồn chia cắt vẫn không nguôi
GIÒNG SÔNG THANH THỦY mờ sương khói
“Guồng máy” chiến tranh này- nước mắt rơi

GIÒNG SÔNG THANH THỦY mờ sương khói
Mây ngút Trường Sơn lệ nhỏ Sài Gòn
Xa xa mờ mờ con Bến Hải
Đêm đêm buồn; buồn nghe Hà Nội run!

– Làm sống lại tinh thần Yên-Bái,
nửa bước không lùi;
Cuốn ào lên tâm huyết Quốc dân,
một giòng thẳng tiến

– Bôn ba nơi hải ngoại;
Hàng Châu, Quý Châu, Liễu Châu;
Đối lập mọi cường quyền,
Chống Pháp, chống Cộng, chống Diệm.

AI HAY:
– Gió gọi chưa lên;
Giờ nghe đã điểm.
– Giữa cao trào Phật giáo, để hoằng
dương chánh Pháp, lửa từ bi
Vừa Thượng Toạ thiêu thân;
Nêu đại nghĩa nho gia, nhằm cảnh cáo độc
tài, chén tân khổ cũng Tiên sinh tuyên chiến,
– Sét ngang tai, bạo lực thấy ghê hồn;
Trời cúi mặt, không gian chờ nẩy điện.
– Lửa Cách Mạng dâng về thư tuyệt mạng,
thôi rồi tay lãnh tụ! khắp các giới:
thức giả, bình dân, sinh viên, đồng chí, cùng
tại đào tim vỡ máu sôi;
– Người quay tơ đành bỏ trống guồng tơ, đâu
nữa mặt kinh luân?
– cả bốn phương: Cà Mâu, Thuận Hóa, Bến
Hải, Nam Quan, nghe giục giã sông rời núi chuyển,

NHƯNG ĐAU ĐỚN THAY
– Phút hạ huyệt súng gươm vây kín,
muôn giòng châu đứt nối chưa tròn
Buổi cầu siêu hương khói âm thầm,
Bao tiếng khóc giở đang còn nghẹn

CHO NÊN HÔM NAY:
– Mừng Quốc Gia vừa khắc bạo trừ hung;
– Nghiệp truyền gia giáo, thuở nhập môn
Từng đất Bắc vui quê;
Vai nặng quốc thù, bước du học
Lại trời Tây vượt biển.
– Rèn chí đấu tranh
Rũa tài hùng biện.
– Chí khí kia ngày một cương cường;
Tài năng ấy càng thêm phát triển.
Bao năm xuất ngoại, đã lưu tâm
Tại chỗ, từng mưu lừa chước dối
Thực dân;
Một sớm hồi hương lại ngứa mắt
Trông ra: cả tấn kịch trò hề
Phong kiến.
– Thì văn đoàn Tự Lực, thế tất phải xung
phong;
Mà tuần báo Ngày Nay phải kịp thời xuất
hiện
– Vì dân vì nước, đẩy mạnh phong trào;
Có chí có gan, thiếu gì phương tiện.
– Nào hia với hốt! Riễu cho tan trò hoạn lộ
thanh-vân;
– Nay cấp mai bằng! cười đến tỉnh lũ thư
sinh bạch diện.
Từ đó tiên sinh:
– Lấy Văn đàn làm nơi bái tướng
cờ phất giọc ngang;
Giữa chính trường cao giọng lập ngôn,
Bút mài sắc bén.
Đẹp hy vọng sẽ hà thanh hải yến

DÂN CHÚNG THỦ ĐÔ HƯỚNG VỀ TIÊN
SINH
– Lễ truy điệu mở đầu năm dương lịch,
chạnh tưởng cồn dâu bãi bể, đốt hương lòng
tỏa khắp mười phương;
Vườn Tao Đàn rung hết đợt âm giai, trông ra
ngọn cỏ lá cây, hòa nước mắt vẫy quanh một
chén.
– Mong cảm tới Tiên sinh
Dám nề chi u hiển!

HỠI ƠI
– Tố Đoạn Tuyệt hành nồ đoan tịch, mộng
dẫu chơi vơi nửa cuộc,
sử còn thơm danh liệt sĩ Tường Tam;
Phượng Nhất Linh hề thiên nhất phương, lầu
tuy ngơ ngác bên sông, gió vẫn nổi tiếng văn
hào họ NGUYỄN

PHỤC DUY THƯỢNG HƯỞNG!

Vũ Hoàng Chương
4-1-64

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét