Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011


Dạo chợ Tết, tranh Nguyễn Tiến Chung (1914-1976),
khóa XI trường Mỹ Thuật Đông Dương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét