Thứ Năm, 3 tháng 2, 2011


Đánh bài ngày Tết, tranh Nguyễn Tiến Chung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét