Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

TƯƠNG LAI VĂN HOÁ VIỆT

Hạ Long Bụt Sĩ

Tương lai văn hóa Việt là sự trở về nguồn văn hóa hữu lễ dân tộc,

Tương lai là sự khai phóng văn chương, mở cửa vào dòng văn học nhân bản liên châu, liên quốc, toàn cầu- một loại hình văn hóa đa phương, đa điện, đa chủng, đa ngôn ngữ.


Tương lai là sự đào thải cặn bã : văn chương giáo điều, văn chương nô dịch, văn chương thương mại.

Tương lai là sự sử dụng phương tiện truyền thông điện tử theo đó, khó tránh sự phai tàn hay biến thể của bút mực sách báo.

Ðối với nhà văn, chất liệu sáng tạo khai quật từ hầm mỏ văn căn tàng trữ cả nghìn năm trong tâm thức, văn căn CHÂN-THIỆN-MỸ, Chân không thể đạt bằng dối trá ngụy tạo, Thiện không thể trồng bằng gian ác bạo tàn, Mỹ không thể tạo bởi tai trâu mắt cáo.

Ðối với nhà văn, không có quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ có tâm thức tàng trữ kinh nghiệm giống nòi. Nghệ sĩ rung động nhạy cảm giãi bày tàng thức vô biên phá chấp trong thời gian sống mà vẫn vượt thời gian sống, dệt nên tấm thảm văn hóa dân tộc và nhân loại.

Lịch sử chứng minh rõ rệt: văn chương dân tộc tạo thành văn hóa dân tộc; văn hóa dân tộc tạo thành văn minh đất nước. Bạo lực nòng súng không làm thành văn học, lại càng không thể tạo dựng văn hóa hay kết tinh văn minh, chúng chỉ là sự ghẻ lở nhất thời trên bì da giống nòi.

Tương lai văn hóa chân chính nằm ở đâu cũng thế, trong nước hay ngoài nước, cái nôi của nó là trái tim dân tộc ở đâu trái tim thiện căn còn đập thì văn hóa dân tộc an trú ở đó, ở đâu trái tim sân hận hẹp hòi thì văn hóa sa đọa ra quỷ văn yêu ngữ, nghĩa là vô, phi và phản văn hóa, là hề văn đeo mặt mo dọa nạt chân lý.

Sự lộn sòng Thiện Ác vô tình hay cố tình trong xã hội duy lợi, duy lý, duy vật, chỉ là đạo đức của loài sâu bọ muốn lên quản lý cõi người, phi luân chắc chắn là phi nhân bản, phản nhân tính, là hangmạo hóa của phường gian văn. Nhà văn chân chính nếu chẳng có cặp mắt chiếu yêu kính thì ít nhất cũng không đứng cùng, không sản ra, mạt văn đồng nát tro trấu.

Cho nên, nếu thế hệ độc giả khán giả hải ngoại có hiếm đi, thì số độc giả khán giả trong nước sẽ ngày một tăng lên, trong bóng đêm âm thầm, dân ta vẫn hướng về bó đuốc văn hóa dân tộc tinh ròng đồng bào ta đang kỳ vọng hồn thiêng sông núi lan tỏa khắp bốn biển năm châu.

Hạ Long Bụt Sĩ
8-29-2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét