Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

Thơ Hạ Long Bụt Sĩ

Hạ Long Bụt Sĩ

VUNG TRỜI SÀI GÒN

Mò đáy thời gian tìm Lý Bạch
Ôm vầng trăng đi giữa phố Sài gòn
Màn Việt sử che khói xe bụi lốc
Quí Phi ơi ! đã vỡ cuộc vuông tròn !


Đầu vẫn đội vung trời xanh lật ngửa
Úp cơn mơ sủi bọt bốc càn khôn
Chuyện cổ kim, thôi ! -thu vào một gánh
Chú Cuội ơi ! quẳng hết giận với hờn !

Giả thử ngày mai cơn hồng thuỷ
Sạch sành sanh ma quỷ cõi trần ai
Thơ trót phác quỷ thần lên vách gió
Dội nghìn năm ba tiếng guốc Thiên thai !

25-12-2010


VỀ HÀ NỘI CHỈ MUỐN NHÌN MÂY!

Về Hà Nội
chỉ muốn nhìn mây
qua lá bàng, qua những chạc cây !

Quanh Hồ Gươm
chỉ muốn nhìn sương
sóng kiên nhẫn
lăn tăn như vầng trán
cụ Đồ xưa chau mặt ngắm tang thương !

Về Hà Nội
lững thững hàng Bông
lá bàng loạt soạt,
mưa lấm chấm
lá me rơi
tan tác phiến lòng tôi!

Trang Sử thiên nhiên, ồ! vẫn đẹp
Vòm cây cao, cao vượt đầu người!
Tri kỷ còn đây: nắng cam mây trắng
Sóng lan man hồ biếc phẳng lặng trôi.

3-5-2010