Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Không còn sợ các đồng chí ! Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nã đại pháo thẳng vào dinh của nhóm độc tài bảo thủ trong Bộ chính trị

• Tại sao nhóm cầm đầu lo sợ và cấm phổ biến bài của Nguyễn Văn An
• Các văn kiện dự thảo của Đại hội 11 vẫn duy trì các „lỗi hệ thống“ vừa sai lầm vừa phản dân chủ và cản trở bước tiến của nhân dân!
• Nhóm có quyền lực đang lợi dụng Đảng Cộng sản VN để trở thành bọn vua chúa độc tài và vô trách nhiệm!

Âu Dương Thệ


„Chính những người cộng sản chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một Đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ không phải do kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phá hoại là chính. Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán Đảng đã biến chất để xây dựng Đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu.“

Ai đã dám đưa ra nhận định rõ ràng và dứt khoát trên đây để bác bỏ toàn bộ quan điểm chính thống từ trước tới nay của nhóm lãnh đạo độc tài trong Đảng Cộng sản VN vẫn cho rằng, sự tan rã của Liên xô và các nước Cộng sản Đông Âu trước đây 20 năm là bàn tay của Mĩ và Tây Âu? Lời quả quyết trên đây không phải là của „bọn phản động tay sai của Tư bản…“, nhưng chính là của cựu ủy viên Bộ chính trị và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vừa mới trả lời báo Tuần VN ở trong nước ngày 8.12 .

Đáng lưu ý nữa là trước đó hai ngày (6.12), để phản đối quyết định sai lầm và ngang ngược vẫn được ghi rõ trong bản dự thảo Cương lĩnh Chính trị 2011 của nhóm cầm đầu độc tài và bảo thủ trong Bộ chính trị là, Đảng Cộng sản là „Đảng cầm quyền“ mãi mãi, trong một bài viết cựu Trưởng ban Tổ chức trung ương Nguyễn Văn An còn nghiêm khắc kết án:
„Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo thì chẳng khác gì nhà vua cha truyền con nối. Từ một nhà vua cá nhân thời quân chủ, nay trở thành một nhà vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Như vậy là Đảng chủ chứ không phải dân chủ.“ 

Chỉ vài ngày trước Hội nghị Trung ương 14 (vừa khai mạc ngày 13.12) nhóm cầm đầu độc tài bảo thủ đã ra lệnh bóc bài phỏng vấn ngày 8.12 của cựu Chủ tịch Quốc hội. Tại sao họ lại lo sợ đến nỗi phải cấm các đồng chí đọc bài của ngay đồng chí cựu Ủy viên Bộ chính trị ?

Tấn công ai và tại sao cựu Chủ tịch Quốc hội phải đưa ra công luận công khai vào lúc này?

Trong cuộc phỏng vấn nói trên ông An đã cho biết, thời gian qua ông đã nói chuyện một số lần với Bộ chính trị và đã tiếp xúc với nhiều nhân vật cao cấp trong Đảng và Chính phủ để góp ý vào việc chuẩn bị Đại hội 11 sắp được tổ chức vào đầu tháng 1.2011. Nhưng có lẽ cảm thấy tiếng nói của ông cũng sẽ rơi trong sa mạc giống như tình cảnh của nhiều cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu trong cuộc „Hội thảo khoa học“ vào 7.10 , cho nên ông An đã chọn thời điểm thích hợp chỉ ít ngày trước Hội nghị trung ương 14 –được coi là Hội nghị cuối cùng quyết định về nhân sự và đường lối của chế độ trong Đại hội 11- để trình bày thẳng trước công luận và muốn dùng dư luận trong Đảng và ngoài xã hội để gây áp lực lên Bộ chính trị và Trung ương đảng. Chính vì thế chỉ trong vòng hai ngày liên tiếp người từng đứng thứ tư trong thứ bậc lãnh đạo của chế độ này đã phát đi hai bài rất quan trọng để nói rõ hướng đi và đối tượng tấn công mà thông điệp của ông muốn nhắm tới:

„Tôi mong muốn Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, mong muốn Đại hội XI chọn khuynh hướng thứ hai, khuynh hướng SỬA LỖI HỆ THỐNG, khuynh hướng đổi mới tư duy toàn diện và triệt để, cả kinh tế và chính trị thì chúng ta mới khắc phục được lỗi hệ thống,“

Sở dĩ phải chọn cách làm như vậy là vì ông An chia sẻ mối lo ngại và bất bình với các đảng viên cán bộ cấp tiến về việc các chủ trương cực kì lỗi thời lạc hậu và các đường lối sai lầm vẫn tiếp tục được đề cao và duy trì trong ba văn kiện dự thảo chính của Đại hội 11 là „ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội „, „Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 “„ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng“. (Dưới đây gọi chung là ba Văn kiện). Trong hai bài phát biểu này cựu Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh, nếu cứ tiếp tục nhắm mắt làm liều như vậy thì sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội để VN tiến lên dân chủ và phát triển. Theo ông An, đây là hai mặt liên đới mật thiết để canh tân đất nước.

Tuy không còn giữ chức vụ gì chính thức trong Đảng, nhưng người từng đứng thứ tư trong hệ thống quyền lực của chế độ vẫn có uy tín trong nhiều giới, nhất là các đảng viên cán bộ cấp tiến. Từ khi cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt mất, hiện nay nhiều quan sát viên chính trị đánh giá những phát biểu của ông An là thước đo về uy quyền đang xuống dốc của nhóm cầm đầu đối với quảng đại đảng viên như thế nào. Sỡ dĩ như vậy vì Nguyễn Văn An là người từng nhiều năm ngồi trong Bộ chính trị (Khóa 8-9, từ 1996-2006), cơ quan quyền lực cao nhất của chế độ, đồng thời là cựu Chủ tịch Quốc hội (2001-2006), tức là hiểu rõ cách vận hành của toàn bộ guồng máy dưới chế độ toàn trị như thế nào. Đặc biêt hơn nữa, trong tư cách là cựu Trưởng ban Tổ chức trung ương, một cơ quan rất có quyền lực của Đảng Cộng sản và giữ trọng trách đào luyện và tuyển chọn cán bộ cấp cao của chế độ toàn trị thời gian trước đây (từ cuối thập niên 80 là Phó Trưởng ban Tổ chức trung ương và đứng đầu Ban này trong Khóa 8), cho nên ông An còn biết rất rõ cả tình hình nhân sự hiện nay ở cấp cao nhất và cả cá tính từng người đang có quyền lực của của chế độ như thế nào, vì chính ông đã từng nắm rõ lí lịch và hiểu năng lực của họ. Cho nên Nguyễn Văn An đã nói gì, nói thế nào và đối tượng nhắm vào thành phần nào là những điều cần phải theo dõi để tiên liệu về tương lai của chế độ này.

Ông Nguyễn Văn An đã liệt kê những gì được coi „lỗi hệ thống“ ?

Ngay trong phần đầu của cuộc phỏng vấn cựu Chủ tịch Quốc hội đã cho biết, đề tài về dự thảo Cương lĩnh Chính trị đang là vấn đề tranh cãi lớn nhất trong đảng hiện nay. Vì Cương lĩnh Chính trị là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng Cộng sảnVN trong các thập niên tới. Đặc biệt hiện nay Đảng Cộng sản đang là đảng cầm quyền nên hướng đi và các quyết định của đảng này ảnh hưởng trực tiếp tới gần 90 triệu nhân vân VN và tương lai của đất nước. Theo Nguyễn Văn An trước thềm của Đại hội 11 hiện có hai hướng đối kháng nhau về Cương lĩnh Chính trị 2011 (dự thảo): Những người ủng hộ Cương lĩnh Chính trị 2011 (trong bài phỏng vấn ông An gọi là Cương lĩnh Chính trị 2010, thực ra trong các văn kiện chính thức ghi là Cương lĩnh Chính trị 2011 –trong bài này người viết sẽ dùng cụm từ Cương lĩnh Chính trị 2011) và những người phản đối Cương lĩnh Chính trị này đòi phải ban hành một Cương lĩnh Chính trị khác phù hợp với thời đại –giống như nhiều cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu cũng đã nêu ra trong „Hội thảo khoa học“ ngày 7.10. Cựu Chủ tịch Quốc hội chống lại Cương lĩnh Chính trị 2011, vì theo ông, nó „vẫn giữ khung cơ bản của Cương lĩnh 91“. Trong cuộc phỏng vấn Nguyễn Văn An xác nhận dứt khoát đứng vào hàng ngũ những người chống lại khuynh hướng trên. Ông nhấn mạnh, nếu vẫn dừng lại ở Cương lĩnh 91 tức là tiếp tục để đất nước rơi vào „lỗi hệ thống“:

„Cương lĩnh 2010 phải vượt qua cái khung cơ bản của Cương lĩnh 91 như dự thảo, để xây dựng một Cương lĩnh 2010 mới đáp ứng yêu cầu của Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn đổi mới toàn diện, triệt để, cả kinh tế và chính trị, tức là hoàn thiện ở mức độ cao hơn, mức độ SỬA LỖI HỆ THỐNG.“

Ông cũng đã giải thích rõ cụm từ „lỗi hệ thống“, đó là „lỗi từ gốc đến ngọn, từ lý thuyết đến mô hình và đã được cuộc sống kiểm nghiệm là chưa phù hợp với thời đại ngày nay.“

Cựu Chủ tịch Quốc hội xác nhận, chế độ hiện nay dù đã được thành hình trên 60 năm nhưng nhân dân vẫn chưa được hưởng dân chủ trong nhiều lãnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục…. Theo ông An, đó là „lỗi hệ thống“ trầm trọng nhất. Ông đã chỉ dẫn sai lầm là, trước đây vấn đề dân chủ chưa được hoàn thành trong giai đoạn „Cách mạng dân tộc dân chủ“, nhưng từ sau 1975 đã vội vàng nhẩy sang ngay giai đoạn „Chủ nghĩa xã hội“. Chính vì chưa có dân chủ cho nên vẫn theo ông, kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục… của VN trong các thập niên vừa qua không phát triển lên được! Ông kết luận „dân chủ và phát triển là hai anh em song sinh“.


Điểm phê bình nghiêm khắc thứ hai được ông An nêu rõ trong bài phỏng vấn liên quan tới quan niệm về quyền sở hữu. Ông kịch liệt phản đối chủ trương của nhóm lãnh đạo hiện nay vẫn duy trì chế độ công hữu và chống lại quyền tư hữu của công dân. Tư duy sai lầm nguy hiểm này vẫn tồn tại trong Cương lĩnh Chính trị 2011 và các Văn kiện dự thảo khác của Đại hội 11. Cựu ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn An cho rằng, vào thời điểm này –sau hơn 25 năm đổi mới- mà vẫn coi đất đai, tài nguyên là công hữu độc quyền của nhà nước thì những người cầm đầu chế độ đã không thấy rõ đâu là động lực của phát triển „kỳ diệu như thế nào“.

Sự kì diệu của quyền sở tư hữu này thấy được rất rõ ràng khi so sánh sự khác biệt như trắng với đen, ngày với đêm trong sản suất nông nghiệp của nông dân VN trước và sau Đại hội 6 của Đảng Cộng sản VN. Trước đây vì nông dân VN bị tước đoạt quyền tư hữu trên ruộng đất và bị cưỡng bách gia nhập các hợp tác xã theo mô hình kinh tế tập thể cho nên nạn đói đã bùng nổ ở VN từ sau 1975 tới cuối thập niên 80 của thế kỉ trước. Nhưng từ khi phải trả lại quyền tự do canh tác cho nông dân thì VN nay đã trở thành nước xuất cảng gạo đứng thứ hai trên thế giới! Trực nghiệm về tình hình này cũng như trên nhiều lãnh vực khác nên ông An đã đi đến nhận định:
„Sở hữu tư nhân thực chất vẫn là vấn đề dân chủ tự do trên lĩnh vực kinh tế, trong mưu cầu hạnh phúc của mỗi người, nó là cội nguồn cảm hứng, là động lực to lớn cho sự phát triển. Kết quả của nó kỳ diệu như thế nào mọi người đã biết.“

Nếu sáng suốt và nghiêm túc thì nhóm lãnh đạo phải trả lại các quyền dân chủ tự do căn bản cho nhân dân từ lâu. Nhưng ông An rất thất vọng là cho tới nay đã không diễn ra như vậy. Tuy sự kì diệu của „sở hữu tư nhân… là động lực to lớn cho sự phát triển“ đất nước đã diễn ra trong một số lãnh vực, nhưng trong dự thảo Cương lĩnh Chính trị và hai văn kiện khác của Đại hội 11 nhóm cầm đầu độc tài bảo thủ vẫn ngang ngược chủ trương thực hiện mô hình „kinh tế nhà nước làm chủ đạo“ và vẫn coi ruộng đất, tài nguyên là công hữu. Trong bài phỏng vấn ông An đã nêu sự thất bại thảm hại hiện nay của tập đoàn Vinashin làm dẫn chứng về chủ trương sai lầm này. Nguyễn Văn An kết án đây là „lỗi của hệ thống“, vì chủ trương sai lầm cứ giữ mô hình này là từ Bộ chính trị. Ông giải thích: Những người có quyền lực vẫn cho rằng, „xã hội xã hội chủ nghĩa phải được xây dựng dựa trên "... chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu". Khi nói đến đây ông An đã thẳng thắn phê bình lí thuyết cực đoan của K.Marx: „Mô hình này lại xuất phát từ một lý thuyết cực đoan cho rằng: tư hữu về tư liệu sản xuất là nguồn gốc của mọi sự bóc lột.“ Từ đó ông đòi những người cầm đầu chế độ „phải dứt khoát từ bỏ lý thuyết và mô hình sai trái từ gốc này, vì hậu quả của nó gây ra như thế nào mọi người đều đã biết. Đó là con đường trở về thời kỳ thiếu thốn và đói khổ.“

Vậy ai phải nhận trách nhiệm này trước đảng và nhân dân? Ông An trả lời rất rõ:
„Từ một lý thuyết cực đoan đi tới một mô hình kinh tế không có động lực mà thực tế cuộc sống đã bác bỏ. Chính phủ là người thực thi chủ trương đó của Đảng về mặt nhà nước. Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị có quyền lớn như vậy thì có phải chịu trách nhiệm gì không?“

(Còn tiếp)

Ghi chú:
. Thu Hà, Nguyên Chủ tịch Quốc hội khuyến nghị đổi mới hệ thống chính trị; http://dcpt.org/thoisu/baithoisu2010/tvn912.htm
. http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-12-05-nguyen-chu-tich-quoc-hoi-ban-ve-phuong-thuc-cam-quyen-cua-dang
. Hội thảo Góp ý cho Văn kiện Đại hội 11; http://basam.info/gop-y-v%e1%bb%9bi-d%e1%ba%a3ng/
Âu Dương Thệ, Cán bộ cao cấp và chuyên viên hàng đầu đòi :“Không thông qua Cương lĩnh!” và “Phải xây dựng Hiến pháp
mới!”; http://dcpt.org/thoisu/baithoisu2010/hoithao.htm
. Âu Dương Thệ, Đại hội 11 đi về đâu và phục vụ ai ? Nhân dịp trước Hội nghị Trung ương 13 đặt thẳng vấn đề với ông Nguyễn
Phú Trọng:Cương lĩnh Chính trị 2011 sẽ như thế ?; http://dcpt.org/thoisu/baithoisu2010/cuonglinh.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét