Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Bloggers

Sóng Trăng

trống khoảng không lơ thơ hạt chữ
may mảy mày may
ai bỏ vào đây
mấy hạt giống mòng mọng khát khao
biết bao giờ mới đâm chồi?

không gian khô không khốc
hạt khát vọng khát khao hơi nước
biết bao giờ mới mưa?
cho phồng căng mạch sống
 
khổ thân
không gian khô không khốc
hạt lem lép dần dần
 
ai đã vội nén mồ hôi từ sóng mắt cho chiều vật vã vì cấy cày hồn chữ
 
đổ mồ hôi thay mưa
vào không gian khô không khốc
 
ôi hạt giống chữ hút mồ hôi thì chỉ có
thể nảy
 mầm tư lự
mồ hôi muối mặn đậm đặc khát khao
mọc ra như gai nhọn giữa sa mạc
 
kìa mưa loang loáng
 
máu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét