Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Em Mang Mùa Thu Qua Dòng Sông
Trần Mộng Tú

Em mang mùa thu qua dòng sông
mang theo những chiếc lá trên lưng
để lại con đò một khoang vắng
em vào thành phố như người say

bước cao bước thấp chân không vững
mùa thu cùng em ngồi xuống đây
thả những chiếc lá vào thành phố
mầu vàng loang trên hai vai gầy

Em mang mùa thu qua dòng sông
em mang ngọn đuốc vào thành phố
mồi lửa trên đầu những rặng phong
lửa thu bừng cháy trong thành phố
than rơi, than rơi, áo ai hồng

Em mang mùa thu qua dòng sông
anh đứng đón em bờ bên đó
em trao mùa thu xong em về

em về truớc khi mùa đông tới
em về trước khi anh quay lưng
em về khi đốm lửa thu hồng
trong mắt anh hãy còn rực đỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét