Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

hôm qua trung hậu gọi

[mê linh đây 504!! mê linh đây 504!!nghe rõ trả lời... cuốn chiếu về hotel]

lúc này phe ta và phe địch
dính nhiều trên tuyến lửa áo cơm
tối nghe mày gọi gom bi hết
về houston sống có đỡ hơn
tao định zoulou mà bốn mặt
ba bề đủ thứ níu chân tay
tối qua tấp tấp thêm ngày đó
buồn dô dô thành bợm nào hay
nghe rõ mày kêu houston chốt
tấp thử coi cho biết đá vàng
tao gởi pháo resume đi trước
đang chờ ngày đợi móc dô sang
thấy như chinh chiến thời nao tận
lại nổi sáng nay cứ rần rần
muốn đi trại dựng lều căng bạt
làm poncho chống thử trăm năm
trăm năm ta móc em mùa nắng
mùa mưa mùa gió nổi đất rung
sau thuở trăm năm chinh chiến dựng
thành sầu từ đất nước đau chung.

nguyễn nam an

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét