Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Đại hội 11 đi về đâu và phục vụ ai?

Nhân dịp trước Hội nghị Trung ương 13
Đặt thẳng vấn đề với ông Nguyễn Phú Trọng:

Cương lĩnh Chính trị 2011 sẽ như thế ?

* Kéo dài „thời kì quá độ“ là tiếp tục đêm dài của bạo lực và đàn áp!
* Giành độc quyền cho Doanh nghiệp nhà nước là khuyến khích tham nhũng lên ngôi vua!
* Nguy cơ mất nước vì tâm lí tự ti và thái độ hèn nhát cúi đầu cầu vinh của nhóm lãnh đạo!
* Mọi tệ trạng văn hóa-xã hội và vấn nạn mất nước có thủ phạm là nhóm lãnh đạo vô đức, bất tài đang núp dưới bóng đảng độc tài!

Âu Dương Thệ

Để chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 13 hôm nay Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho công bố ba Dự thảo văn kiện chính của Đại hội 11 sẽ được triệu tập vào đầu tháng 1.2011. Trong số này có „Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)“*. Dưới đây được gọi tắt là Cương lĩnh Chính trị 2011. Hội nghị Trung ương 13 là một trong vài hội nghị cuối cùng để chuẩn bị cho Đại hội 11. Vì thế Hội nghị này rất quan trọng, không chỉ bàn đề án nhân sự cho các cơ quan cao nhất của Đảng (Tổng bí thư, Bộ chính trị, Ban bí thư, Nhà nước (Chủ tịch nước, Thủ tướng) và Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội). Hội nghị Trung ương 13 còn chuẩn bị để thông qua Cương lĩnh Chính trị cho giai đoạn từ 2011 trở đi. Như vậy cả hai vấn đề nhân sự và đường lối có tính cách dài hạn ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của gần 90 triệu dân và quyền lợi của đất nước trong các thập niên tới đang được một nhóm nhỏ người có quyền lực nhất trong chế độ độc tài toàn trị quyết định độc đoán. Nếu họ đưa ra để „xin ý kiến của nhân dân“ cũng chỉ là cách cho ăn bánh vẽ, một thủ đoạn đã từng được lập đi lập lại bao nhiêu lần!

Đúng ra Cương lĩnh Chính trị 2011 đóng vai trò quan trọng phải được phân tích, vì nó qui định sinh hoạt đời sống chính trị của VN trong các thập niên tới. Nhưng ai đọc qua nó sẽ thấy nó cũ như trái đất! Cho nên điều cần phân tích và bàn ở đây không phải là Cương lĩnh Chính trị 2011, nhưng chính là lời hướng dẫn giải thích của chính tác giả văn kiện này, tức là Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội và „Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XI“, một người được coi là đang có thế mạnh và còn tính leo cao hơn. Trước đó ngày 5. 9 ông Trọng, giữa khi đang đi thăm Canada và Cuba đã cho phổ biến rộng rãi trên nhiều cơ quan báo chí của chế độ bài „Những định hướng bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 „* giải thích một số bổ túc Cương lĩnh Chính trị 1991 để làm cơ sở cho tư tưởng chính trị của Đảng Cộng sản VN và Nhà nước của đảng này trong các thập niên tới.

Nhưng quan trọng hơn nữa, vào đầu tháng 5 những sự giải thích trong bài trên đã được Nguyễn Phú Trọng lí giải và nhiệt tâm bênh vực trong bài „Sự phát triển nhận thức của Ðảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay „* đã được phổ biến trên tờ Nhân dân và Tạp chí Cộng sản số tháng 5.2010. Hiện nay bài này đã trở thành văn kiện chính thức quan trọng để cho các Ủy viên Trung ương đảng dùng vào việc học tập chuẩn bị cho Đại hội 11 vào đầu tháng 1. 2011. Trong các tháng vừa qua Bộ chính trị và Ban Tuyên giáo trung ương đã xếp bài trên là một tài liệu chính trị quan trọng dùng trong các hội nghị đảng bộ thành phố, tỉnh và các Ban trung ương. Nhưng đặc biệt hơn nữa, việc này cũng giải thích thế mạnh hiện nay của Nguyễn Phú Trọng ở trong Bộ chính trị. Ngoài tư cách là Chủ tịch Quốc hội, như đã nói ở trên, ông Trọng cũng đang kiêm nhiệm một số chức vụ then chốt trong việc chuẩn bị Đại hội 11, đó là „„Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XI“. Trong thực tế ông Trọng mới là người chính soạn thảo hai văn kiện quan trọng nhất cho Đại hội 11 là Cương lĩnh Chính trị 2011 và Báo cáo Chính trị của Đại hôi 11. Nông Đức Mạnh đứng chỉ làm vì. (Xem Âu Dương Thệ, Hội nghị Trung ương 12:Đại hội 11 phục vụ ai?, trong www.dcpt.org)

Trong những ngày gần đây có những dấu hiệu còn cho thấy, những người có thế lực trong và ngoài Bộ chính trị đang ủng hộ cuộc vận động vừa công khai vừa âm thầm để „leo cao, ngồi lâu“ của ông Trọng và vây cánh: Sau việc dàn dựng vở tuồng để Quốc hội „bác“ Siêu dự án đường sắt cao tốc (19.6) uy tín của ông Trọng trong Đảng đã „leo cao“. Ngày 21.6 ông xuất hiện như cái đinh chính trong lễ Kỉ niệm 85 „Ngày Báo chí Cách mạng“ và cũng chính ông trao Huân chương Sao vàng (huân chương cao nhất của chế độ) cho báo chí. Như vậy là ông đã thay vai trò của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Quan trọng hơn nữa, vài ngày sau Nguyễn Phú Trọng còn là người chủ trì tại „Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ VIII“ ngày 29.6 và ra huấn thị cho quân đội. Nghĩa là ông đảm nhận cả vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Trong buổi lễ này ngoài Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Đại tướng Lê Văn Dũng, còn có sự hiện diện của của Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu, cả hai rất thần phục Bắc kinh. Như vậy hiện nay chỉ còn vài tháng trước Đại hội 11 ông Trọng được coi là người đang có quyền lực rất lớn trong Bộ chính trị. Cuộc vận động của ông Trọng và vây cánh để „leo cao hơn, ngồi lâu hơn“ tại Đại hội 11 cho tới thời điểm này dường như đang như diều gặp gió!

Bài này sẽ phân tích và nhận định về mục tiêu, hướng đi và chính sách dài hạn của nhóm lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay đang dự tính thực hiện trong việc soạn thảo Cương lĩnh Chính trị 2011 thay thế cho Cương lĩnh Chính trị 1991. Người đứng đầu trực tiếp soạn thảo văn kiện chính trị này chính là Nguyễn Phú Trọng. Ngoài các chức vụ then chốt ông đang nắm giữ trong Đảng và Quốc hội, trước đây ông Trọng đã từng là Bí thư thành ủy Hà nội, Chủ tịch Hội đồng Lí luận trung ương và một trong những người đồng sáng lập các „Hội nghị Lí luận“ giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung quốc. Chính ông Trọng đã là Trưởng phái đoàn đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cuộc Hội thảo về lí luận và đường lối với Đảng Cộng sản Trung quốc.

* * *

Nếu là cương lĩnh của một nhóm chính trị nào đó thì không cần bàn. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đang độc quyền chính trị ở VN trong nhiều thập niên qua và ông Trọng còn có tham vọng để nó giữ độc quyền lâu dài nên đã gắn cho nó cái tên „Đảng cầm quyền“. Trong bài “Sự phát triển nhận thức của Ðảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay” ông Trọng đã nêu ra một số định đề lớn, rất quan trọng, sẽ được dùng làm nền tảng cho Cương lĩnh Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn từ nay tới 20-30 năm tới, được gọi là Cương lĩnh Chính trị 2011. Khi đọc bài trên người ta thấy rất rõ bức tranh vẽ về VN trong các thập kỉ tới của Nguyễn Phú Trọng như thế nào, có khác với bức tranh vân cẩu của giai đoạn đã qua, hay vẫn tiếp nối con đường ảm đạm, tang thương và hoang dã ? Nói một cách hình tượng theo cựu Đại sứ và nhà nghiên cứu Nguyễn Trung vừa viết một luận thuyết rất có giá trị gởi tới Đại hội 11 cho nhóm cầm đầu chế độ, cũng như các trí thức, nhân sĩ và những ai đang trăn trở về vận mệnh dân tộc : „Nếu biết cái đích đi tới được sau 35 năm độc lập thống nhất là thực trạng mọi mặt đất nước như hôm nay, liệu dân tộc ta trước đây có dám hy sinh chiến đấu hết thế hệ này đến thế hệ khác như vậy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?“ (Góp ý kiến Đại hội XI: Trách nhiệm lịch sử). Câu hỏi rất nghiêm túc này cần phải đặt ra ngay lúc này chứ không thể để 20 – 30 năm sau e rằng quá muộn! Tại sao?

Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang độc quyền cai trị đất nước; cho nên mọi quan điểm, đường lối và quyết định của nhóm lãnh đạo Đảng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới quyền lợi và sinh mạng của gần 90 triệu người VN và vận mệnh của dân tộc. Như thế đây là một vấn đề rất hệ trọng và cực kì cấp bách, vì Đại hội 11 sẽ được triệu tập vào vài tháng nữa. Đề án nhân sự trong Bộ chính trị mới đang được thành hình, trong đó ông Trọng và một số người thân tín đang rốt ráo vận động cả trong Đảng lẫn bên ngoài bằng nhiều mánh khóe và thủ đoạn rất xấu để sẽ có thể đóng vai trò rất quan trọng từ trong Đảng đến chính quyền.

Nguyễn Phú Trọng đang là „nhân vật mạnh“ trong chế độ độc tài toàn trị, cho nên những quan điểm và chủ trương của ông sẽ chi phối trực tiếp tới quyền lợi và sinh mạng của gần 90 triệu người VN và ảnh hưởng trưc tiếp tới tương lai của đất nước trong một thời gian dài. Vì vậy những quan điểm, tư tưởng, thái độ, tư cách và cả khả năng của ông Nguyễn Phú Trọng cần phải được đặt lên bàn thảo luận công khai và dân chủ. Đây là một quyền đồng thời cũng là trách nhiệm của bất cứ một công dân nào có ý thức.

Trong bài “Sự phát triển nhận thức của Ðảng ta từ Cương lĩnh năm 1991 đến nay” Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra 6 định đề chính về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, pháp luật, vai trò của Đảng Cộng sản và cấu trúc toàn bộ xã hội: 1. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp. 2. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 3. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. 4. Giữ vững môi trường hòa bình, độc lập tự chủ, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế. 5. Phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 6. Ðảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc.

Dưới đây người viết sẽ phân tích các định đề này đồng thời so sánh với tình hình thực tế của VN hiện nay để nêu thẳng ra những câu hỏi yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng trả lời công khai.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét