Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

VĂN KHỐ, một mục mới của Diễn Đàn Thế Kỷ

Văn khố là nhà kho chứa sách vở. Ngoài bài vở hàng ngày vẫn được lưu theo thứ tự thời gian hay theo tên tác giả, ban Chủ trương của Diễn Đàn Thế Kỷ nay lập thêm một mục, đúng hơn là một “thư viện ảo”, để giới thiệu và lưu giữ các tác phẩm có giá trị của nền văn học Việt Nam mà cho đến nay, sự phổ biến vẫn còn bị hạn chế.

Sau 1975, hầu như tất cả thành tựu của 20 năm nền văn học nghệ thuật Miền Nam đã bị thiêu hủy bởi chế độ chiếm đóng mới. Cả một dân tộc chỉ còn được đọc tác phẩm của những nhà văn xã hội chủ nghĩa sáng tác theo con đường vạch sẵn của kẻ cầm quyền. Sau mươi mười lăm năm, thấm thía sự nghèo nàn cùng cực về kinh tế cũng như về tinh thần của chủ nghĩa này, người ta bắt đầu đổi mới, một số sách vở cũ của Việt Nam không thuộc xã hội chủ nghĩa được phục hồi, xuất bản trở lại. Hầu như toàn bộ tiểu thuyết và nhiều sách khác của thời Pháp thuộc, trước đây bị cấm đoán, như sách của Tự Lực Văn Đoàn hay của Vũ Trọng Phụng, Phạm Quỳnh v.v... đã được tái bản. Ngay cả một số sách của miền Nam trước 1975 “không có vấn đề” cũng được in lại, với những cắt xén, và đôi khi cả thêm thắt vào, rất là tùy tiện. Dĩ nhiên, không tránh được, có những tác giả, những tác phẩm không bao giờ được nhắc tới, bất kể giá trị của họ như thế nào. Nghĩa là trong chế độ hiện hành, văn học nghệ thuật trong thực chất không được trình bày với những giá trị tự thân của nó, mà cũng vẫn chỉ là phương tiện phục vụ cho chính trị, trong đó có cả chủ trương “làm ra vẻ cởi mở” của chính trị.

Mấy ngày gần đây có người thắc mắc hỏi nhà toán học Ngô Bảo Châu (vừa đoạt giải Toán học Fields) là ông thuộc lề trái hay lề phải (lề phải là ngoan ngoãn theo đúng đường lối của đảng cộng sản, lề trái là ngược lại), thì ông trả lời rằng: “Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.” Vô cùng tâm đắc với câu nói đó của nhà nhà toán học, chúng tôi xin thêm: con người tự do có quyền đọc bất cứ cái gì người ta thích, không ai được quyền cấm đoán, vì thế Diễn Đàn Thế Kỷ mở Văn Khố này, để đáp ứng phần nào nhu cầu của những con người tự do.

Trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng mang đến cho mọi người những tác giả và tác phẩm có giá trị, dù thuộc miền Nam trước 1975 hay của ngày hôm nay, còn bị che khuất và cấm đoán. Tác giả đầu tiên khai trương Văn Khố sẽ là nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Trong dịp này nhà thơ Du Tử Lê sẽ nói về nhà văn Doãn Quốc Sỹ trong bài “Doãn Quốc Sỹ, nỗi buồn và, niềm vinh dự, hân hoan lớn” mà Diễn Đàn Thế Kỷ hân hạnh đăng trong số hôm nay.

Diễn Đàn Thế Kỷ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét