Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

Bàn tay

Hà Sĩ Phu


“Đảng chỉ tay,
Quốc hội giơ tay,
Mặt trận vỗ tay,
Chính phủ khoanh tay,
Quốc doanh ngửa tay,
Tội phạm ngoặc tay,
Công an còng tay,
Báo chí chùn tay,
Trí thức phẩy tay,
Quan chức đầy tay,
Dân trắng tay…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét