Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Triển lãm: "Phòng tranh Nhất Linh"


"Nhất Linh là một người đa tài. Ngoài sự nghiệp lẫy lừng của ông về báo chí, về văn chương và về chính trị, ông còn chơi nhạc (thổi clarinette), sưu tầm hoa lan và vẽ tranh. Khi còn trẻ, khoảng vào năm 1925, ông có theo học trường Mỹ Thuật, nhưng được một năm thì bỏ. Bỏ trường Mỹ Thuật nhưng Nhất Linh không bỏ vẽ, nhất là khi bước chân vào nghề báo, ông đã liên tục vẽ nhiều minh họa cho hai tờ Phong Hóa và Ngày Nay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn với bút hiệu Đông Sơn." - DĐTK