Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Bạn Đọc Viết

Vài nhận xét về Diễn Ðàn Thế Kỷ

Diễn Ðàn Thế Kỷ vững vàng lắm. Mấy lúc này tôi đọc say sưa. Tôi rất quan tâm bài viết của ông Lê Quốc Tuấn về cuốn sách The Post-American World của Fareed Zakaria. Ông này người gốc Ấn Ðộ, ký giả nổi tiếng của tờ Newsweek mà tôi rất phục và tâm đắc trong các bài viết và lối nhìn thế giới và Hoa Kỳ của ông ta. Việc đăng bản dịch của The Post-American World trên DÐTK rất đáng hoan nghênh. Tôi cũng đang đến thư viện tìm cuốn Vietnam: Rising Dragon của Bill Hayton mới ra, để xem cho biết về tình hình VN ngày nay.
Chúc mừng Diễn Ðàn Thế Kỷ, được khá đông bạn đọc vào xem và lưu ý. Như vậy là thành công. Rất mừng các anh chị có đất dụng võ.

Ð.X. Trúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét