Tìm kiếm Blog này

GS ĐÀM TRUNG PHÁP: THÀNH NGỮ TIẾNG ANH - KỲ 16 - [357-377]

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018


357 catch in the act: bắt quả tang – A young man was trying to steal a car, and he was “caught in the act” by the police. [catch in the act = catch red-handed].

358 catch off guard: bị bất ngờI think I “caught” my boss “off guard” when I told him I was resigning.

359 catch on: trở thành quen thuộcThis new Latin dance is beginning to “catch on.”

360 catch one’s breath: nghỉ để lấy lại hơi sức – Guys, I am exhausted and need to “catch my breath.” [exhausted = out of steam = pooped out = kiệt sức].

361 catch sight of: nhìn thấy bất chợt – When Tom first “caught sight of” Lisa in a picnic, he was overwhelmed by her beauty.

362 catch someone’s eye: được ai để ý – The 2018 BMW sportscar on display really “caught everyone’s eye” because it sure looked like a million dollars!

363 catch-22: nghịch lý, không cách nào thành tựu – We cannot get a job without experience, but we cannot get experience unless we have a job; it’s “catch-22”! [catch-22 = damned if I do, damned if I don’t].

364 cat got your tongue: câu hỏi vui đùa đặt ra cho một người nào không lên tiếng khá lâu – Hey Jack, we have not heard from you all morning; has the “cat got your tongue”?

365 caught in the middle: kẹt giữa hai lằn đạn, không biết về phe bên nào – When parents do not get along, their children are often “caught in the middle.”

366 cave in: 1. làm xập – The earthquake made the walls “cave in.” 2. thú thật – The police questions eventually made the suspect “cave in.” 3. ngất, gục – In the middle of the marathon, Jimmy “caved in” and had to be taken to an emergency room.

367 chain reaction: phản ứng dây chuyền – If an employee sued the company and collected damage compensation, one can expect a “chain reaction” of such lawsuits.

368 change hands: chuyền tay từ sở hữu chủ này sang sở hữu chủ khác – That beautiful house seems to “change hands” every other year, and neighbors all wonder why.

369 change of heart: thay lòng đổi dạ – Bobby hated his new job, but a nice pay raise caused a “change of heart” and he became very enthusiastic! As people say, “money talks.”

370 change one’s tune: đổi ngược thái độ – We know Dan will “change his tune” when he finds out he is being considered for a promotion. He has been critical of his company for a long time.

371 change the subject: đổi sang đề tài khác, tảng lờ – When someone asks me an embarrassing question about my private life, I will simply “change the subject.”

372 channel surfing: đổi TV từ đài này sang đài khác – Did you see something interesting on TV last night? Nothing much, because I was just “channel surfing” to kill the time.

373 charity begins at home: bác ái trong gia đình trước đã – Sally goes out of her way to help others and neglects her own family, forgetting that “charity begins at home.”

374 charmed life: cuộc đời như thể được phù thuật che chở – That man has survived several horrendous traffic accidents – he seems to lead a “charmed life.”

375 cheap skate: kẻ keo kiệt, bần tiện – Mr. Stingy is a real “cheap skate” when it comes to tipping in restaurants.

376 cheat on someone: phản bội ai (trong tình dục) – The couple broke up right after she found out he was “cheating on her.”

377 checkered career: quá khứ nghề nghiệp với quá nhiều lần thay đổi sở làm. – Susan has had a “checkered career,” frequently jumping from one job to another.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.