Tìm kiếm Blog này

GS ĐÀM TRUNG PHÁP: ANH NGỮ THỰC DỤNG: THÀNH NGỮ KỲ 13: 291-310

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017


291 butterflies in one’s stomach: cảm giác lo âu (trong bụng) trước khi phải làm chuyện gì mà mình e ngại – Lots of people get “butterflies in their stomach” before making a speech.

292 buy into: gia nhập – We plan to “buy into” this partnership.

293 buy out: mua đứt – A rival store owner offered to “buy out” my father’s, but he declined.

294 buy something: chấp nhận là đúng – People think Mr. Jones is a very generous millionaire, but I just don’t “buy that.”

295 buy time: để có thêm thì giờ làm chuyện khác – Renting an apartment will “buy us time” to look for a house of our own.


296 buy up: mua hết luôn, chẳng nhường cho ai khác – That wealthy investor wants to “buy up” all the land in this area.

297 buzz off: xéo đi, cút đi chỗ khác chơi – The angry coffee-shop manager told the rude teenagers to “buzz off.”

298 by all accounts: theo như lời mọi người – “By all accounts,” the picnic was a great success and everyone had a lot of fun!

299 by all means: đương nhiên rồi, có chứ – Are you coming to our dinner? – “By all means,” I will be there on time!

300 by and by: một lát nữa thôi, sắp rồi mà – Susan is a very busy person, but she will be here “by and by.”

301 by and large: nói một cách tổng quát thì – “By and large,” Lisa’s first novel was a success, which made her very proud.

302 by any means: bằng bất cứ cách nào – My lawyer said that he and I will have to show up at the FBI office in downtown Los Angeles tomorrow morning “by all means.”

303 by chance: tình cờ – We ran into Bob and his new wife at a public auction last week, purely “by chance.” [by chance = by coincidence].

304 by choice: tự ý, cố tình – Hey, nobody told me to come today; I am here “by choice,” and I want to make that clear.

305 by coincidence: tình cờ – “By coincidence,” Jim and I moved into the same apartment complex on a same day last month. [by coincidence = by chance].

306 by dint of: bằng cách – “By dint of ” sheer hard work, my brother got his engineering degree from the MIT in just three years! [dint = force, power].

307 by far: hơn rất nhiều – Dr. Jones is “by far” the meanest grader in the English department; no wonder, his classes are usually very small!

308 by heart: thuộc lòng, nhập tâm – Japanese education puts heavy emphasis on learning “by heart.” [by heart = by rote – learning by heart = rote learning].

309 by hook or crook: bất kể bằng cách nào – The road is in very bad condition and the weather is inclement, but we will get there “by hook or crook.”

310 by leaps and bounds: cực kỳ mau chóng, như thổi – The population in that booming town is increasing “by leaps and bounds.”

(To be continued)


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.