Tìm kiếm Blog này

TIẾN SĨ ĐÀM TRUNG PHÁP: THÀNH NGỮ TIẾNG ANH CẦN HIỂU RÕ Ý NGHĨA KỲ 10 • 226 - 250

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

TIẾN SĨ ĐÀM TRUNG PHÁP • PROFESSOR EMERITUS
TEXAS WOMAN’S UNIVERSITY

226 break one’s word: Nuốt lời đã hứa. You can trust Mr. Johnson’s promise to complete your home repair as scheduled. We have never known him to break his word.

227 break out: 1. Phát xuất bất chợt và mạnh mẽ. A fire broke out last night; fortunately, there were no casualties. 2. Vượt ngục. The notorious mass murderer broke out of a high-security prison and is still at large.

228 break ranks: Rời bỏ hàng ngũ. Recruits were ordered by the tough-looking drill sergeant not to break ranks.

229 break someone’s heart: Làm vỡ tim ai, làm ai đau khổ tuyệt cùng. Jim broke Lisa’s heart when he fell for her closest friend! [Ở trong dạng danh từ, “a broken heart” và “a heartbreak” đồng nghĩa].


230 break the bank: Sạt nghiệp. I guess buying a new top-of-the-line PC will not break the bank. [Thành ngữ này thường được dùng một cách châm biếm. Do you think getting married will break the bank?]. 
231 break the ice: 1. Mở đường, khai lối. Noam Chomsky’s revolutionary theory on universal grammar broke the ice for a new way of looking at language structures. 2. Làm nhẹ đi sự căng thẳng ban đầu. The Prime Minister counted on me to break the ice at the start of the meeting with representatives from a belligerent neighboring country. [Nghĩa đen của thành ngữ này là việc người ta phải phá tan những tảng băng trên mặt nước trong kênh để thuyền tàu có thể đi qua kênh dễ dàng].


232 break the news: Thông báo một điều gì. We suspect Mary is pregnant, but we will have to wait until she breaks the news to be sure.

233 break the record: 1. Phá kỷ lục. Tom is determined to break the record of the high jump. 2. Hành động thật lẹ. The lecture was so boring that we broke the record getting out of the room!


234 break it up: Giải tán. A police officer shouted “Break it up!” and the angry crowd quicky dispersed.


235 break someone up: Làm cho ai vui hay buổn. Jim’s jokes always break up us. || My sister’s bloody face in the car accident just broke me up.

236 break with: Chia tay, hết liên hệ. Sadly, Jim had broken with his family long ago! || When necessary, we have to break with the past and do new things.

237 breathe down someone’s neck: 1. Theo dõi ai sát nút. The immigration authorities are ordered to breathe down the illegal immigrants’ necks. 2. Hướng dẫn ai sát sàn sạt, như thể thở xuống tận cổ người bị hướng dẫn. Our new boss is a real control freak – she frequently breathes down our necks!  [Control freak = người lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi việc nhân viên của mình làm].


238 breathe easy: Thở dài nhẹ nhõm, hết bận tâm. Now that training is over, everyone in the office can breathe easy.

239 breathe life into: 1. Áp dụng hô hấp nhân tạo (cardiopulmonary resuscitation – viết tắt là CPR) để hồi sinh nạn nhân bất tỉnh. CPR is applied to breathe life into a drowning victim. 2. Mang sinh khí đến. Let’s hope the new boss will breathe life into our company.

240 breath of fresh air: Luồng sinh khí mới. Mr. Johnson’s short and down-to-earth speech was like a breath of fresh air after several “same old stuff” presentations. [Same old stuff = cũ mèm].

241 breeze in: Tới một nơi nào như chẳng có gì quan trọng. The newly-hired accountant breezed in – an hour late – for the weekly staff meeting!

242 bright side: Khía cạnh tích cực. We all enjoy working with Bob because he always looks at the bright side of every issue.

243 bring about: Làm cho điều gì xảy ra. The revised curriculum will bring about a lot of changes in preparing lesson plans.

244 bring down the house / bring the house down: Mang lại những tràng pháo tay lớn như thể làm sập cả hý viện. The world-renowned comedian Bob Hope usually brought down the house wherever he performed.

245 bring home: Làm cho sáng tỏ. The tragic accident yesterday brought home the danger of drinking and driving.

246 bring home the bacon: Làm việc để có tiền mưu sinh (mang về nhà). Unemployed people cannot bring home the bacon.
247 bring on: Gây ra. A bad cold can bring on a nagging cough.

248 bring out: Tiết lộ, phơi trần. Mr. Smith’s recent annual report brought out some new important facts.

249 bring to a head:  Dẫn tới một khúc rẽ. The disputes have gone on for too long; it’s a relief they have been brought to a head. [“Head” trong từ vựng y khoa có nghĩa là cái đầu màu vàng của một ung nhọt đầy mủ sắp vỡ ra – chứng tỏ ung nhọt sắp khỏi].

250 bring to bear: Áp dụng. A labor union can bring pressure to bear on the management to protect and further the rights of its paid members.


1 nhận xét

  1. Conjonctif quả là quan trọng như thày Cầu dạy : se devouer POUR...nhu viên gạch nối...!

    Trả lờiXóa

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.