Tìm kiếm Blog này

Nguyễn Công Trứ: Bài ca ngất ngưởng

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017Một bài ca trù nổi tiếng
của NGUYỄN CÔNG TRỨ


Vũ trụ nội mạc phi phận sự (1)  
Ông Hy Văn (2) tài bộ đã vào lồng (3).
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông (4),
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây (5), cờ đại tướng.
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên (6),
Đô môn giải tổ chi niên (7),
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng.
Kìa núi nọ (8) phau phau mây trắng,
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi.
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì (9),
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được mất dương dương người thái thượng (10),
Khen chê phơi phới ngọn đông phong.
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng,
Không Phật, không Tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú (11),
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung.
Trong triều ai ngất ngưởng như ông!Chú thích
1. Mọi việc trong khoảng trời đất đều là phận sự của ta
2. Biệt hiệu của Nguyễn Công Trứ
3. Làm quan bị xem là giam hãm trong lồng, mất tự do
4. Nguyễn Công Trứ đỗ Giải nguyên kỳ thi Hương năm 1819, làm Tham tán quân vụ năm 1833, thăng Tham tán đại thần năm 1841, giữ chức Tổng đốc Hải An năm 1835
5. Nguyễn Công Trứ đánh dẹp khởi nghĩa ở miền Tây Nam Bộ những năm 1840 - 1841
6. Nguyễn Công Trứ làm Phủ doãn Thừa Thiên năm 1848
7. Năm ở kinh đô cởi trả ấn để về hưu
8. Núi Đại Nại gần thị xã Hà Tĩnh
9. Nguyễn Công Trứ thường đưa theo các cô hầu gái lên chùa Thiên Tượng trên núi Hồng
10. Người thời thượng cổ
11. Trái Nhạc thời Hán và ba người thời Tống: Nhạc PhiHàn KìPhú Bật là những người nổi tiếng có sự nghiệp hiển háchKhông có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.