Tìm kiếm Blog này

GSTS ĐÀM TRUNG PHÁP: NHỮNG THÀNH NGỮ CẦN HIỂU RÕ Ý NGHĨA TRONG TIẾNG ANH (KỲ 5: 25 thành ngữ)

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

ball of fire: một nhân vật năng động, tháo vát, thành công. We hope Susan Smith will join our company soon; people say she is a real ball of fire!

ballpark figure: một con số ước lượng về tổn phí. I know you can’t tell me the exact cost; just give me a ballpark figure, and we will work from there.

bang up: làm hư hại. Since John banged up his father’s new car, he has been banned from using it.

bank on: trông cậy vào. You certainly can bank on that reputable contractor to do a fantastic job for you. [bank on = rely on = count on].


baptism of fire: cuộc “thử lửa” (chứng tỏ khả năng) lần đầu tiên. Defending a client in the court for the first time would be every lawyer’s dreaded baptism of fire.

bare bones: những nét chính yếu mà thôi, đề án chưa có chi tiết. The plan the builder sent us shows just the bare bones of the house. He said details will come later in a couple of days.

bare one’s soul: thổ lộ điều thầm kín nhất trong tâm hồn. Teenagers bare their souls to their peers, not their parents.

bar none: không trừ ai cả, bất chấp hết. This movie is the best we have seen this year, bar none[bar none = barring none].

basket case: đồ bỏ, không xài được. Don’t hire that person! He is lazy, dense, and goofy – a true basket case. [dense = tối dạ || goofy = vụng về, lạng quạng].

bawl out: quát mắng ồn ào.  My third-grade teacher used to bawl out the class for not paying attention.bear a grudge: ôm mối hận trong lòng. It is impossible to make peace with Mr. Jones. He always bears a grudge against people who have offended him. [ bear a grudge = hold a grudge = have a grudge].

bear fruit: thành tựu, dẫn đến thành công. We hope your assertive approach to attract more customers to our store will bear fruit. 

bear in mind: Hãy nhớ, chớ quên. Let’s bear in mind that customers are always right!  [bear in mind = keep in mind].
  
bear with: chịu đựng, kiên nhẫn với. I started this job yesterday, so please bear with my being slow in filling your order!


beat a dead horse: cố gắng làm sống lại một điều gì vô vọng. Why do you keep beating a dead horse? Your old idea of using only the popular votes for the presidential election is dead like a dodo already!  [dead like a dodo = chết từ đời nảo đời nao rồi còn đâu || dodolà tên một loài chim đã tuyệt giống (extinct) từ lâu. Chúng khôngbiết bay, bụng to, cánh cụt, mỏ quắm. Phát âm là “đô-đô” mới đúng; nếu phát âm là “đu-đu” thì không người Mỹ, người Anh nào hiểu cả].


beat around the bush: nói quẩn nói quanh, không đi ngay vào điểm chính. Lisa, stop beating around the bush – what do you want from me?


beat one’s head against a brick wall: uổng thì giờ, mất công toi, dã tràng xe cát biển đông. I have tried a thousand times to urge my husband to quit smoking, but I feel like I have beaten my head against a brick wall!

beats me!: tôi làm sao biết được! Why did that rich lady shoplift a box of cookies in a grocery store? – Beats me!

beat the air: chém gió, đánh võ mồm. Young man, stop beating the air and go do something good for society!

beat the clock: làm xong việc trước hạn kỳ. The presidential conference was to start in two more hours, so the staff hurried to beat the clock.

  beat the drum for: đánh trống khua chiêng cho ai. John’s parents love beating the drum for their son about his high academic achievements at Princeton University.

beat the living daylights out of: đánh cho ê càng phù mỏ luôn. If we caught the vandal who broke car windows in our block, we would beat the living daylights out of him.

beat the rap: được tha bổng, miễn tố. Jimmy was caught selling drugs, but somehow he managed to beat the rap.

be busted: bị phá sản, sập tiệm. We cannot believe that Bill’s lucrative travel agency has been busted.  [be busted = go bust = go bankrupt].

be down: bị trầm cảm, chán đời, xuống tinh thần. Our friend Henry has been down
since his beloved wife of twenty years was killed in a plane crash.

1 nhận xét

  1. Cảm ơn giáo sư. Những bài về ngôn ngữ của giáo sư thật quan trọng. Đọc mới thấy bể học (tiếng Anh) thật bao la, mới thấy mình dốt quá. Các bài về văn chương cũng vậy.

    Trả lờiXóa

 

Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Góp ý


Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Giới thiệu

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)