Tìm kiếm Blog này

Nguyễn Quang A: Đảng Cộng sản Việt Nam kiên quyết không đổi mới

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016


Tiến sĩ Nguyễn Quang A

Có thể kết luận ngắn gọn như vậy từ Nghị Quyết TW 4 khóa 12 vừa do Tổng Bí thư ĐCSVN ký ngày 30-10-2016.
ĐCSVN không bao giờ công khai các buổi họp, hội nghị của mình để cho bàn dân thiên hạ thấy ai có ý kiến gì trong nội bộ đảng, như hầu hết các đảng chính trị hiện đại vẫn làm, cho nên có lẽ tiêu đề phải là "Đảng của ông Trọng... đổi mới" thì mới sát thực tế.
27 điểm mà ông Trọng đưa ra để nhận diện đảng viên nào của ĐCSVN:
1) suy thoái về
- tư tưởng chính trị (9 điểm);
- đạo đức, lối sống (9 điểm) và
2) "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" (9 điểm).
Không bàn đến suy thoái về đạo đức, lối sống của các đảng viên ĐCSVN ở đây, mà chỉ nhắc qua sự suy thoái tư tưởng chính trị và sự "tự diễn biến, tự chuyển hóa" của họ (18 điểm).

Trong 18 điểm này có tổng cộng 9 điểm mà nội dung cơ bản là;
-a) bất kể đảng viên nào không kiên định Mác-Lenin, tư tưởng HCM, nói, làm khác với cương lĩnh và đường lối của ĐCSVN đều là suy thoái về tư tưởng chính trị và "tự diễn biến," "tự chuyển hóa". Nó triệt tiêu sự tranh luận, việc nêu ý kiến khác bên trong ĐCSVN, tức là triệt tiêu mọi sự đổi mới trong đảng. Chỉ lý do duy nhất này sẽ dẫn đến ĐCSVN không có khả năng tự đổi mới mình, tức là dẫn đến cái chết của nó (các đảng viên nên quyết định chứ đừng để vài người đưa đảng của họ đến chỗ chết, chứ chẳng phải thế lực thù địch nào cả).
- b) bất kể đảng viên nào của ĐCSVN mà có ý kiến khác với ý của ĐCSVN về kinh tế thị trường định hướng XHCN, về đất đai thuộc sở hữu toàn dân, về tam quyền phân lập, về Đảng phải kiểm soát quân đội và cảnh sát, .... đều là đều là suy thoái về tư tưởng chính trị và "tự diễn biến," "tự chuyển hóa".
Cũng chẳng lạ gì vì ông Trọng đã lên án những người ký Kiến nghị 72 (tức là những người có ý kiến rất khác với ĐCSVN về hai điểm a) và b) kể trên) là những người suy thoái, thoái hóa từ lâu rồi. Nhưng nay nó được nâng lên chính sách chính thống của ĐCSVN), đó là điều khủng khiếp. Các đảng viên ĐCSVN ký thư ngỏ 61 chắc chắn là những người suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" như vậy. Các đảng viên ĐCSVN đang tích cực làm công tác "đảng vận" cùng các nhà hoạt động khác, một chủ trương công khai của nhiều tổ chức XHDS, chắc chắn bị ông Trọng coi là kẻ thù nguy hiểm nhất và toàn bộ Nghị quyết TW 4 này chỉ tiết lộ nỗi sợ hãi đó.
Ông Trọng có thành công với Nghị quyết này? KHÔNG là câu trả lời dứt khoát.
KHÔNG, vì nó tự diệt ĐCSVN như đã phân tích ở trên;
KHÔNG, vì nó chẳng ăn nhập gì với sự phát triển của đất nước mà chỉ cản trở;
KHÔNG, vì xét kỹ 27 điểm thì tất cả các đảng viên của ĐCSVN (kể cả ông Trọng) đã suy thoái từ lâu về tư tưởng chính trị, đã "tự diễn biến," "tự chuyển hóa".
KHÔNG, vì ông đã ký không biết bao nhiêu điều như vậy (điển hình là Quy định 47 QĐ/TW 1-11-2011 với 19 điều cấm đảng viên ĐCSVN) nhưng chẳng có kết quả gì.
KHÔNG, vì nó chẳng làm các tổ chức XHDS không tiến hành chính sách "đảng vận" công khai của mình (mà dễ nhất là chỉ nói đúng sự thật 100%).
N. Q. A

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Tưởng Niệm
NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN

Tưởng Niệm<br>NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN
Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý

Giới thiệu


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"

HỘI THẢO "TỰ LỰC VĂN ÐOÀN"
Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU
Gửi Người yêu và Tin - ... Từ Huy đã viết cuốn tiểu thuyết Gửi Người Yêu Và Tin với một ngòi bút tỉnh táo và sắc bén của một nhà phân tích tâm lý và một nhà phê phán xã hội và, dưới ngòi bút ấy, nhân vật chính trong tác phẩm — một nhân vật hư cấu nhưng đích thực là điển hình của loại người đang làm mục ruỗng xã hội và đạo đức ở Việt Nam hiện nay — tự phơi bày bản chất qua nhiều chặng biến đổi khác nhau từ trang sách đầu tiên cho đến trang sách cuối cùng... (Hoàng Ngọc-Tuấn)