Tìm kiếm Blog này

Thái Bá Tân: Xin Có Đôi Lời

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016


Nhà thơ Thái Bá Tân

Vấn đề là ở chỗ - Nhà nước ta xưa nay
Hễ ai đó phản đối, - Thì lập tức, người này
      Bị quy là phản động, - Là diễn biến hòa bình.
      Tức là muốn phá hoại, - Lật đổ nhà nước mình.
Mà đã định kiến thế, - Thì nhà nước tất nhiên
Không nghe, không xem xét. - Vụ việc sẽ lãng quên.
      Nhà nước cứ lem lẻm - Lắng nghe dân, thực tình,
      Chỉ muốn nghe lời nịnh, - Trù úm lời phê bình.

*

Tôi, một công dân tốt, - Xin được có đôi lời:
Nhà nước mà làm thế - Chỉ tổ người ta cười.
      Dân bây giờ tinh lắm, - Càng không dễ bị lừa.
      Cái trò trẻ con ấy - Người ta đã biết thừa.
Mỗi người có quyền chọn - Một lý tưởng, tất nhiên.
Nhưng cao hơn lý tưởng - Là Đất Nước, tổ tiên
      Đất nước đang nguy khốn - Vì thảm họa môi trường.
      Nên người dân lên tiếng - Cũng là chuyện bình thường.
Không ủng hộ thì chớ, - Còn đàn áp mạnh tay,
Nhà nước tự bộc lộ - Là ai trong vụ này.
      Hãy tạm gác mọi chuyện, - Chính kiến và bất đồng.
      Môi trường là trên hết. - Trên hết là non sông.
Hãy để dân được nói, - Thậm chí cả biểu tình.
Đó cũng là một cách - Ủng hộ nhà nước mình.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.