Tìm kiếm Blog này

Lý Đợi - Trần Quý Cáp

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012


Thơ Lý Đợi


Nhìn đời Trần Quý Cáp mới hay rằng:
Là người Quảng Nam rất dễ, sinh ra ở đấy thì ở đấy
Nhưng làm người Quảng Nam khó trăm bề, vì ở đâu phải ra ở đấy…

Học cổ ngữ, mến tân thư
Chẳng thích trường quy, nhưng giáp mặt đôi lần để biết cái điều cần phải đổi
Yêu quê hương, thương giống nòi mà định trốn đi khỏi nước
Luyến xứ sở, cổ xúy bản sắc nhưng đành kết bạn để duy tân…

Tính khí, phẩm chất Quảng Nam có trăm điều để kể
có thể bốc ngút trời
Chí khí, trí tuệ Quảng Nam có thể ở mọi người
đời nào cũng lắm
Nhưng lập chí, phục khí, làm công cuộc canh tân
đời nào cũng hiếm…

Đề xướng dân quyền, cổ vũ tự do
Chê nhồi sọ,
khinh tẩy não,
chống lệ thuộc tư tưởng,
bài xích nạn tham những, độc tài...
Đem cái học thực nghiệm vào gần đời sống
Mong dân sinh bước sang đời mới
Nhưng mấy thời thích mới, bởi cái cũ lúc nào cũng dễ.

*
Là người con nơi khúc ruột đất nước, vốn đã khổ
Làm người con ưu tú, càng khổ hơn
Dân ngu thì lo,
dân đói thì đau,
dân lạc hậu thì xót xa
khí đan điền lúc nào cũng tổn
Lao tâm,
khổ tứ…
vì quốc gia, đại sự,
dạ chẳng thể nào nguôi

Trần Quý Cáp - Trần Quý Cáp
Bố ráp gia đình, xuyên tạc thư tín
Tù không xử, chém không tội… nhát dao ngang lưng có hề chi
Duy sĩ khí canh tân chẳng mất cùng ông
vốn nhiều đời không đổi.


Lý ĐợiKhông có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

 

Đối với Ngự Thuyết, nội dung và hình thức là một thể nhất quán bao trùm mọi đề tài, trong đó tâm thức lưu đày được trình bày khá nhiều dưới những dạng khác nhau. ... Đây là tư duy nòng cốt của Ngự Thuyết. ... Nó là một hiện thực làm cho Ngự Thuyết băn khoăn và còn “vang vọng lâu dài vào hồn, vào tim của những thế hệ mai sau”... - Lê Hữu Mục

Và cũng để thấy một Như Phong mang rất nhiều căn cước: một nhà báo, một nhà văn, một nhà hoạt động cách mạng, một mưu sĩ mang dấp dáng “một phù thủy chính trị,” dù với căn cước nào thì vẫn có một mẫu số chung là lòng yêu nước bền bỉ của Như Phong, từ tuổi thanh xuân cho tới cuối đời. Anh là chất men và cũng là niềm cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Góp ý


Đây là một cuốn sách nghiên cứu nghiêm túc, nhưng cũng là một truyện kể đầy nghệ thuật; thể loại viết này tôi cho là rất mới, giúp bạn đọc nhìn rõ “chân dung” của một số nhân vật, với tô đậm nét quyến rũ của những tư liệu quý hiếm mà Ngô Thế Vinh có được. -- Phạm Phú Minh

Nguồn gốcTự Lực Văn Đoàn là một tổ chức hoạt động để đổi mới văn học Việt Nam từ năm 1932 đến 1945...

Đây là một cuốn sách về mỹ thuật hiếm có của người Việt Nam, trong đó kiến thức, trí tuệ, tài liệu, kỹ thuật, mỹ thuật đều nảy nở đồng bộ, nâng quyển sách thành một tác phẩm có giá trị về mọi mặt.